DE1 - Hvordan kan jeg opspore og spørge ind til vold i hjemmet?

Nathalie Weih, videnskonsulent, Lev Uden Vold og Gaia Rose Christoffersen, rådgiver på den nationale hotline, Lev Uden Vold

Formålet med workshoppen er at skabe opmærksomhed på, hvordan du som fagperson kan opspore og håndtere vold i hjemmet.

Workshoppen faciliteres af en videnskonsulent fra Lev Uden Vold og en rådgiver fra Lev Uden Volds nationale hotline og tager afsæt i Lev Uden Volds nye håndbog til kommunale sagsbehandlere.

Workshoppen vil veksle mellem oplæg og små øvelser. Der vil blive arbejdet med tegn på vold hos både voldsudsatte, voldsudøvere og børn, der oplever vold i hjemmet, samt med hvordan du kan spørge ind til vold og tilbyde hjælp og støtte. Deltagerne vil også blive introduceret til samtaleguides fra håndbogen. Endelig vil oplægsholderne runde af med at give et indblik i, hvilke former for hjælp du kan henvise voldsudsatte borgere til.

Deltagere på workshoppen får et eksemplar af håndbogen med hjem.

Tilbage til tidsplan

DE2 - Det gode match mellem frivillige familier og anbragte børn og unge – hvordan opnår vi det?

Jannie Bertz, procesleder, Mentorbarn, Janne Hjort, socialfaglig konsulent, Fagligt Sekretariat, Aarhus Kommune og Anne Dorthe Hestbæk, seniorforsker, VIVE

Anbragte børn klarer sig generelt dårligere end deres jævnaldrende, og mange mangler betydningsfulde voksenrelationer, som kan støtte dem i deres videre vej frem i livet. Med aftalen Børnene Først vil man give anbragte børn ret til at få tilbudt en frivillig venskabsfamilie.
Organisationen Mentorbarn arbejder med at rekruttere frivillige mentorfamilier og i samarbejde med kommunerne bringe dem sammen med anbragte børn og unge med det formål at skabe varige relationer.

Med støtte fra VELUXFONDEN indgik Aarhus kommune og Mentorbarn et treårigt projekt, som er evalueret af seniorforsker Anne-Dorthe Hestbæk fra VIVE.

Vi vil gerne invitere jer ind i vores værksted til drøftelser af, hvordan professionelle og frivillige kan få mest muligt ud af samarbejdet, og hvordan vi opnår det bedste match mellem et anbragt barn/ung og en frivillig familie. Workshoppen indledes med Anne Dorthes blik på, hvad de frivillige familier kan.

Tilbage til tidsplan

DE3 - Kan man måle kvalitet i myndighedssamtaler?

Signe Steensbæk, lektor og Helle Birkholm Antczak, docent, begge ved Københavns Professionshøjskole

I denne workshop skal vi sammen teste et redskab, der kan måle kvalitet i myndighedssamtaler. På den baggrund giver det mening at drøfte spørgsmål som: Hvad er det særlige ved myndighedssamtaler? Hvad er gode og mindre gode elementer i en myndighedssamtale? Kan man overhovedet opstille objektive kriterier for kvalitet i myndighedssamtaler og hvorfor egentlig gøre det? Medarbejdere (to socialrådgivere) fra socialrådgiveruddannelsen i København er værter. De deler ud af deres erfaringer fra udviklingen af et forskningsbaseret redskab til vurdering af myndighedssamtaler. Redskabet er udviklet med udgangspunkt i flere hundrede filmede samtaler fra projektet Min Rådgivningspartner. Udover konkret erfaring med at vurdere kvalitet i myndighedssamtaler får workshopdeltagerne et indblik i såvel national som international forskning i myndighedssamtaler med børn og unge.

Tilbage til tidsplan

DE4 - Socialrådgiver og Vidensmægler: Viden og Refleksion i Faglig Praksis

Natasha Stegman Rahnema, socialrådgiver, Jobcenter Herning og Tanja Dall, Forsker, Aalborg Universitet

Aalborg Universitet er sammen med fem kommuner i gang med at udvikle en ny vidensmægler-funktion i det socialfaglige arbejde. Vidensmæglere er praktikere, der faciliterer vidensdeling og refleksion i en kollegagruppe.

Indtil nu har vidensmæglere bl.a. haft fokus på samtaler med borgerne og har åbnet samtalerummet op for både forskere og kolleger.
Der er stor begejstring omkring vidensmæglernes arbejde – men der opstår også udfordringer, når viden og refleksion skal gøres fælles.

På workshoppen deltager vidensmæglere fra Herning og Silkeborg Kommuner, samt en forsker fra AAU. Vi fortæller om vidensmægler-rollen i praksis og vil diskutere, hvordan viden og refleksion kan integreres i hverdagen.

Alle med interesse i temaet er velkomne til at deltage – uanset fagområde og erfaringer!

Tilbage til tidsplan

Kontakt

Har du spørgsmål vedr. Socialrådgiverdage?

Kontakt konsulent Nicolai Paulsen
np@socialraadgiverne.dk
Tel. 3338 6168