Nyheder

Mads Bilstrup: Fattigdom smadrer forestillingen om lige muligheder

Både forskning og erfaringer viser, at fattigdom ikke bidrager med noget som helst positivt for den enkelte eller samfundet. Det er derfor helt uforståeligt, at politikerne bliver ved med at sænke ydelserne for dem, der har det sværest..

01.02.2019

Syv organisationer: Sårbare taber på sundhedsreformen

Regeringen er ved at gentage fejlen fra kommunalreformen i 2007. Man vil sende regionernes højt specialiserede sociale tilbud ud i kommunerne som led i sundhedsreformen.

30.01.2019

Brev om børnefattigdom

20 organisationer sendte 25. januar et brev til Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen med en appel om, at de skal gøre noget ved den stigende børnefattigdom.

25.01.2019

Fattigdom er ødelæggende for hele samfundet

Politikerne har skåret i integrationsydelsen, og antallet af fattige børn er nu oppe på 64.500. Det er beskæmmende for et samfund som det danske.

16.01.2019

Fattigdom er skadeligt – uanset hvor man kommer fra

Socialrådgivere frygter, at børn ende med at blive anbragt på grund af deres forældres fattigdom.

26.12.2018

Skal private investeringer spille en rolle i dansk socialpolitik?

Folketinget behandler i disse dage et forslag, som vil åbne for nye investeringsmodeller på socialområdet. Dansk Socialrådgiverforening og pensionsselskabet Skandia er henholdsvis bekymret og begejstret, men begge efterlyser en grundlæggende og grundig debat om velfærdssamfundets retning.

15.11.2018

Det ville være en katastrofe, hvis der ikke var socialrådgivere på hospitalet

Hjælp fra en socialrådgiver med specialiseret viden om socialmedicin og sammenhængene mellem det biologiske, psykologiske og sociale bør være tilgængelig for alle patienter, der har brug for det.

29.10.2018

20 organisationer: Flere fattige børn er et sygdomstegn for velfærdssamfundet

Hvis man vokser op i en fattig familie, medfører det som voksen en dårligere tilknytning til arbejdsmarkedet, en kortere uddannelse og en lavere løn i et job med dårlige vilkår. Derfor opfordrer vi kraftigt Folketinget til at afskaffe de meget lave ydelser, som især rammer børnefamilier, lyder det fra Dansk Socialrådgiverforening og 19 andre organisationer.

03.10.2018

Sociale indsatser på sygehuse bør opprioriteres

Vi appellerer kraftigt til, at man fra politisk hold i Region Sjælland arbejder for at sikre, at patienter kan modtage en kvalificeret sundhedssocial indsats, skriver regionsformand Rasmus Hangaard Balslev i Sjællandske.

16.08.2018

Det kræver mere end skåltaler at skabe livsbetingelser, vi ikke bliver stressede af

Det er dybt frustrerende at se Christiansborgs manglende handlekraft over for den stressepidemi, som rammer mange mennesker hvert år, skriver Majbrit Berlau i kronik dagbladet Information.

13.08.2018