Nyheder

Fattigdom er skadeligt – uanset hvor man kommer fra

Socialrådgivere frygter, at børn ende med at blive anbragt på grund af deres forældres fattigdom.

26.12.2018

Skal private investeringer spille en rolle i dansk socialpolitik?

Folketinget behandler i disse dage et forslag, som vil åbne for nye investeringsmodeller på socialområdet. Dansk Socialrådgiverforening og pensionsselskabet Skandia er henholdsvis bekymret og begejstret, men begge efterlyser en grundlæggende og grundig debat om velfærdssamfundets retning.

15.11.2018

Det ville være en katastrofe, hvis der ikke var socialrådgivere på hospitalet

Hjælp fra en socialrådgiver med specialiseret viden om socialmedicin og sammenhængene mellem det biologiske, psykologiske og sociale bør være tilgængelig for alle patienter, der har brug for det.

29.10.2018

20 organisationer: Flere fattige børn er et sygdomstegn for velfærdssamfundet

Hvis man vokser op i en fattig familie, medfører det som voksen en dårligere tilknytning til arbejdsmarkedet, en kortere uddannelse og en lavere løn i et job med dårlige vilkår. Derfor opfordrer vi kraftigt Folketinget til at afskaffe de meget lave ydelser, som især rammer børnefamilier, lyder det fra Dansk Socialrådgiverforening og 19 andre organisationer.

03.10.2018

Sociale indsatser på sygehuse bør opprioriteres

Vi appellerer kraftigt til, at man fra politisk hold i Region Sjælland arbejder for at sikre, at patienter kan modtage en kvalificeret sundhedssocial indsats, skriver regionsformand Rasmus Hangaard Balslev i Sjællandske.

16.08.2018

Det kræver mere end skåltaler at skabe livsbetingelser, vi ikke bliver stressede af

Det er dybt frustrerende at se Christiansborgs manglende handlekraft over for den stressepidemi, som rammer mange mennesker hvert år, skriver Majbrit Berlau i kronik dagbladet Information.

13.08.2018

Bedre sagsbehandling af børnesager kræver tid

Når udsatte børn får medbestemmelse i behandlingen af deres sager, gavner det både sagsbehandlingen og styrker børnenes selvværd, skriver Majbrit Berlau og Rasmus Kjeldahl i debatindlæg i Politiken.

06.07.2018

En ny label gør ikke syge klar til job

Syge mennesker bliver ikke klar til et job, bare fordi vi pludselig kalder dem "jobparate". Regeringens forslag giver simpelthen ikke mening, skriver Majbrit Berlau i debatindlæg på altinget.dk

07.06.2018

En ny hovedorganisation skal sikre lønmodtagerne og velfærden

Fredag den 13. april, skal LO og FTF tage stilling til, om de skal lægges sammen til én stor hovedorganisation. Hvis sammenlægningen stemmes igennem, får danske lønmodtagere en stærkere stemme i kampen for bedre velfærd og løn- og arbejdsvilkår, skriver Majbrit Berlau i debatindlæg på arbejderen.dk

12.04.2018

Sådan hjælper vi udsatte børn i ghettoerne

Regeringen vil finde og hjælpe udsatte børn tidligere end i dag med straf og sanktioner. Vi foreslår en anden vej med fokus på samarbejde, lyder det fra BUPL, Dansk Socialrådgiverforening, Danmarks Lærerforening og Dansk Sygeplejeråd på Altinget.dk.

22.03.2018