Nyheder

Hvordan kan vi få et rummeligt psykisk arbejdsmiljø når arbejdspladserne genåbnes

Det er lettere at forstå hinandens holdninger og følelser, hvis vi deler ud af de oplevelser, vilkår og muligheder, som vi har haft. Det gælder både de, der har været fysisk til stede på arbejdspladsen hele tiden, og de der har været hjemsendt.

12.06.2020

Redigering af organisationsaftalen for socialrådgivere i staten

Der mangler kun en enkelt detalje, før de medlemmer, der skal have lønregulering, kan få det. Det falder forhåbentlig på plads inden sommerferien.

12.06.2020

Genåbning af Kriminalforsorgen

Genåbningen af Kriminalforsorgen er nu i fuld gang. Repræsentant for Dansk Socialrådgiverforening, Betina Svinggaard, har deltaget i sektorpartnerskabsmøde hver uge siden nedlukningen. Forud for genåbningen har der været afholdt møde i CASU den 28. maj, hvor Betina også deltog.

12.06.2020

Nyt om OK21-processen i staten

De faglige organisationer og arbejdsgiverne drøfter aktuelt, om man skal forlænge den eksisterende overenskomst med et år, eller om man skal have en helt almindelig 2- eller 3-årig overenskomstfornyelse. Vi har valgt at sætte den demokratiske proces med at indhente forslag og prioriteringer fra jer og jeres medlemmer lidt på pause, indtil vi kender udfaldet af disse drøftelser.

12.06.2020

Sygedagpenge til medarbejdere i øget risiko

Personer med øget risiko ved COVID-19 og deres pårørende har med en midlertidig ændring til sygedagpengeloven fået mulighed for at blive væk fra arbejdet, hvis det er risikofyldt, og modtage løn eller sygedagpenge.

29.05.2020

Aflysning af TR-konference d. 24.-25. august 2020

Vi har valgt at aflyse konferencen på baggrund af den information, vi har om coronasituationen på nuværende tidspunkt.

29.05.2020

Arbejdstilsynet øger aktiviteten

Arbejdstilsynet vil indtil 8. juni føre målrettede tilsyn med forebyggelse af coronasmitte samt ulykker. Derefter vil Arbejdstilsynet udvide tilsynsindsatsen til at omfatte øvrige arbejdsmiljøproblemer.

29.05.2020

Webinarer om forebyggelse af konflikter og vold på sociale tilbud

’Vold som udtryksform’ inviterer til to korte gratis webinarer i juni om voldsforebyggelse.

29.05.2020

Nye retningslinjer til offentlige kontorarbejdspladser

Arbejdsgiverorganisationerne har i denne uge udsendt retningslinjer for genåbning af offentlige kontorarbejdspladser.

29.05.2020

Ekstra webinar om trivsel og samarbejde i en coronatid

For at imødekomme den store efterspørgsel udbyder vi nu endnu et webinar om trivsel og samarbejde i en coronatid mandag d. 15. juni 2020 kl. 9-11.

29.05.2020