Nyheder

OK21: Reallønnen er sikret de næste tre år

Med forliget mellem Danske Regioner og Dansk Socialrådgiverforening er alle aftaler i forbindelse med OK21 nu på plads. Resultatet har været forbi DS' hovedbestyrelse, som enstemmigt anbefaler medlemmerne at stemme ja ved den kommende urafstemning.

10.03.2021

DS’ kommentarer til arbejdsgivernes retningslinjer for genåbning af offentlige kontorer

KL, Danske Regioner og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen udsendte den 25. maj fælles retningslinjer for genåbning af offentlige kontorarbejdspladser. DS har udarbejdet et notat, der supplerer retningslinjerne.

25.06.2020

Konference om kontorarbejdets arbejdsmiljø

Den 20. oktober afholder Branchefællesskaberne for arbejdsmiljø en stor gratis konference om kontorarbejdets arbejdsmiljø. Konferencen skal synliggøre kontorarbejdets arbejdsmiljø og give inspiration og vejledning til at handle på det.

25.06.2020

Socialrådgivere har sygefravær 11 dage om året

Den årlige statistik over socialrådgiveres sygefravær viser, at sygefraværsniveauet er stabilt, men at der er store forskelle mellem kommunerne og mellem regionerne.

25.06.2020

Hvilke regler gælder for hjemmearbejdspladsen?

Arbejdsmiljølovgivningens bestemmelser om skærmarbejde gælder også, når man arbejder hjemmefra. Der skal dog være tale om et vist omfang: Det skal være regelmæssigt og svare til mindst én arbejdsdag om ugen eller cirka 2 timer eller mere stort set hver arbejdsdag.

25.06.2020

OK21-forberedelserne er skudt i gang

Som vi også orienterede om i sidste uge, så skal vi have almindelige OK21-forhandlinger, dvs. vi skal forhandle i begyndelsen af 2021. Der er ingen tvivl om, at det bliver en speciel forhandling, derfor bliver kravsindsamlingen og medlemsinvolveringen også noget anderledes end det, vi tidligere har prøvet. Men en ting er sikkert, vi har brug for jeres hjælp, engagement og input - så DS og forhandlingsdelegationen står så stærkt som muligt.

25.06.2020

AMiR-Webinar: Hjemmearbejdspladsen i et arbejdsmiljøperspektiv

I september afholder Dansk Socialrådgiverforening et webinar for arbejdsmiljørepræsentanter om reglerne for hjemmearbejdspladser, krav og ideer til indretning og om arbejdsmiljørepræsentantens rolle.

25.06.2020

Få 10.000 kroner til et arrangement om mental sundhed på din arbejdsplads!

Marker Danmarks Mentale Sundhedsdag med dine kolleger med en udflugt, et foredrag eller noget helt tredje. Velliv Foreningen står bag det gode initiativ, der løber af stablen den 8. oktober.

12.06.2020

Efterårets kurser for erfarne TR

Efter en lang corona-nedlukning på TR-uddannelsen glæder vi os til at se jer igen på efterårets overbygningskurser for erfarne TR. Vi udbyder nemlig 3 overbygningskurser, som du kan tilmelde dig, hvis du har afsluttet TR-grunduddannelsen for mindst 6 måneder siden.

12.06.2020

Har du kolleger, som er i øget risiko for alvorlig eller langvarig COVID-19-sygdom?

Sundhedsstyrelsen har revideret anbefalingerne til personer i øget risiko. Sundhedsstyrelsen vurderer, at langt de fleste personer i øget risiko kan gå på arbejde, hvis der tages særlige forholdsregler om skærpet hygiejne og afstand. Det fremgår af vejledningen, at medarbejdere i øget risiko skal sikres mulighed for 2 meters afstand til kolleger og borgere.

12.06.2020