Nyheder

Nye vejledninger og bekendtgørelser

Socialministeriet udsendte d. 15. maj en vejledning til genåbningen af den sociale indsats, og i denne uge kom så bekendtgørelsen, der gradvist genåbner beskæftigelsesindsatsen.

29.05.2020

Ny fælles tilkendegivelse om covid-19 situationen på det kommunale arbejdsmarked

Den fælleserklæringen, som KL og Forhandlingsfællesskabet har indgået om, at medarbejdere kan blive anvist til at varetage andre opgaver, end de normalt udfører, udløber den 31. maj. Parterne har indgået en ny aftale, der blandt andet giver mulighed for at fortsætte eksisterende ordninger indtil 14. juni.

29.05.2020

Brug momentum til at sætte arbejdsmiljø på dagsordenen

Den lange periode med corona kan ses som et stort arbejdsmiljøeksperiment. Hvad kan vi lære? Hvad kan vi tage med videre?

29.05.2020

Nyt til personer, der er i særlig risiko for COVID-19

Folketingets partier er blevet enige om, at ansatte i risikogruppen fremover skal kunne sendes hjem på sygedagpenge. Tidligere på ugen kom Sundhedsstyrelsen med nye anbefalinger til risikogruppen.

15.05.2020

Webinar for nyvalgte TR

Er du nyvalgt TR og har du ikke kunne opstarte din TR-uddannelse pga. coronanedlukning? Så er der nu hjælp at hente. DS afholder nemlig webinar for nyvalgte TR med temaet løn d. 3. juni 2020 kl. 09.00-12.30. Webinaret er for ansatte i kommuner, regioner og på det private område.

15.05.2020

Corona – Ring til arbejdsmiljøkonsulenterne i Dansk Socialrådgiverforening

I DS' nyhedsbrev, der i næste uge udsendes til alle medlemmer, bliver man opfordret til at kontakte DS' arbejdsmiljøkonsulenter, hvis man har brug for at få råd og vejledning.

24.04.2020

Sygefravær i Kriminalforsorgen

Kriminalforsorgen har sendt en orientering til organisationerne om deres håndtering af sygefravær i forbindelse med COVID-19. De oplyser at have haft en lempeligere tilgang til afholdelse af sygefraværssamtaler fra den 17. marts. De vil dog genoptage afholdelse af de systematiske sygesamtaler i et vist omfang efter, at den aktuelle situation med COVID-19 er blevet forlænget yderligere en måned.

24.04.2020

Socialformidlere i staten

DS har fejlagtigt indgået lønaftaler for socialformidlere i staten og også optaget dem som medlemmer. Vi har brug for jeres hjælp til at få et overblik over, hvem og hvor mange det drejer sig om, så vi kan rette op på det i samarbejde med HK-stat.

24.04.2020

Er du i tvivl, om dine kolleger har det godt?

Lav en buddy-ordning, hvor I kan holde lidt øje med hinanden.

24.04.2020

Nye muligheder for at blive testet for Corona-smitte

I denne uge har Sundhedsstyrelsen åbnet op for, at nye grupper kan blive testet. Her og nu betyder de nye regler, at en socialrådgiver, der arbejder i et tilbud for særligt sårbare grupper på socialområdet, og som bare har lette symptomer, kan selvvisiteres direkte til test i en regional Covid-19-klinik efter aftale med personaleleder.

24.04.2020