Aflysning af TR-konference d. 24.-25. august 2020

Vi har valgt at aflyse konferencen på baggrund af den information, vi har om coronasituationen på nuværende tidspunkt.

Dansk Socialrådgiverforening har valgt at aflyse TR-konference d. 24.-25. august 2020. Det skyldes dels, at det er usikkert, om vi må samle så mange mennesker til august. Dels skyldes det, at mange af jer enten lige er startet på arbejde igen eller slet ikke er opstartet på arbejde endnu, hvorfor I med stor sandsynlighed vil få travlt efter sommerferien, både i forhold til jeres arbejde og jeres TR-hverv.

Vi er rigtig ærgerlige over at skulle aflyse konferencen igen, men vi håber på jeres forståelse.
Der vil blive afholdt en ny TR-konference i foråret 2021, hvor vi forhåbentlig er tilbage til en normaltilstand. Det vil I høre meget mere om.