Nyheder

Skal jeg nu have ny sagsbehandler igen?

KLUMME FRA PRAKSIS: Jeg kan godt forstå borgernes frustrationer over igen at skulle have en ny medarbejder, der skal behandle deres sag.

14.10.2019

Vores fællesskab virker, når alt andet brister…

KLUMME FRA PRAKSIS Dansk Socialrådgiverforening er en støtte, når uheldet er ude. En slags forsikring. En forsikring om, at der er støtte at hente, når der er behov for det.

20.06.2019

Befordringsgodtgørelse: Hvorfor skal 600 kroner være et bump på vejen?

KLUMME FRA PRAKSIS: Manden har modtaget kontanthjælp i fire år. Hvor meget betyder det så lige i det store hele, at vi skal forudbetale 600 kroner? Alternativet, hvis vi ikke gør det, kan være endnu flere års kontanthjælp.

13.12.2018

”Tak fordi du lyttede“

KLUMME FRA PRAKSIS: Jeg tror, at frygten altid vil ligge der. Men den er nemmere at håndtere, når der bliver sat ord på, og når man oplever, at andre forstår.

17.09.2018

”Jeg hedder Sine, og jeg skal lave erfaring”

KLUMME FRA PRAKSIS: Jeg er blevet ansat i et nyt projekt, hvor vi skal afprøve Critical Time Intervation Methode” - i daglig tale ”CTI-metoden” - på en ny målgruppe.

30.04.2018

Vis tillid til deres drømme

KLUMME FRA PRAKSIS: Jeg ved ikke præcist, hvad der hjalp mig, men jeg ved, at jeg godt kunne have brugt flere mennesker omkring mig, som oprigtigt troede på, at jeg kunne lykkes.

14.12.2017

Da overblikket forsvandt

KLUMME FRA PRAKSIS: I en travl hverdag, hvor faglighed vægtes højt og den ene deadline afløser den anden, er vi nødt til at minde hinanden om, at vi kan rumme hinanden.

14.09.2017

Det er ”bare” et arbejde

Det er uhyggeligt skræmmende at opleve, i hvor høj grad mange af de sygemeldte bliver følelsesmæssigt ramt af ikke at føle sig gode nok som borgere i samfundet. Jo længere sygemeldingen varer, des mere rammer det deres følelse af værdighed.

15.06.2017

Hvad skaber den optimistiske socialrådgiver?

Måske det er tid til at fokusere lidt på, hvad der grundlæggende skaber og udvikler optimistiske sagsbehandlere, eller i det hele taget mennesker.

20.04.2017

Hyldest til velfærdsstaten

På grund af velfærdsstaten er min familie gennem fire generationer gået fra rendesten til (ud)dannelse.

09.02.2017