”Jeg hedder Sine, og jeg skal lave erfaring”

KLUMME FRA PRAKSIS: Jeg er blevet ansat i et nyt projekt, hvor vi skal afprøve Critical Time Intervation Methode” - i daglig tale ”CTI-metoden” - på en ny målgruppe.

Da jeg ved et teammøde på min nye arbejdsplads blev bedt om at præsentere mig selv og fortælle, hvad jeg skulle lave, svarede jeg kækt: ”Jeg hedder Sine, og jeg aner faktisk ikke helt, hvad jeg skal lave…”

Jeg håber, at mine nye kolleger har lidt humor, men om ikke andet, så morede jeg mig selv over min hurtige kommentar. Efterfølgende tænkte jeg over, hvordan jeg fremover kort kan beskrive, hvad jeg skal lave, men det er endnu ikke lykkedes mig at svare kort og præcist.

Det er selvfølgelig svært for de fleste at sige med sikkerhed, særligt når man arbejder med mennesker. Men jeg har dog altid været vant til at kunne beskrive min arbejdsfunktion en anelse mere konkret.

Forklaringen er, at jeg er blevet ansat i et nyt projekt, som kaldes ”Social støtte i overgang til og fastholdelse af job”. Her skal vi afprøve Critical Time Intervation Methode” – i daglig tale ”CTI-metoden” – på en ny målgruppe.

Metoden er udarbejdet og bliver med stor succes anvendt i forbindelse med at støtte hjemløse i overgangen til egen bolig. Nu skal metoden – med tilpasning naturligvis – afprøves i forbindelse med at støtte kontanthjælpsmodtagere med andre problemer end ledighed i overgangen til ordinær beskæftigelse. Gennemgående for CTI-metoden er den empowerment-orienterede tilgang til borgeren. Det er således den enkelte borger, der er ”ekspert i eget liv” og derfor borgeren selv, der definerer sin situation. En tilgang, som helt grundlæggende harmonerer perfekt med mine personlige værdier, og derfor øger min motivation og arbejdsglæde.

CTI-metoden bygger på en stor mængde relationsarbejde, og jeg kommer derfor til at bruge størstedelen af min arbejdstid ”ude i marken”. Så nej, jeg aner ikke, hvad min dag bliver fyldt ud med, men måske er det også den helt rette kommentar til lige netop dette projekt, hvor det bliver den enkelte borger, som kommer til at forme min dag.

Jeg har læst utallige sider om projektet, CTImetoden, empowerment og relationsarbejde. Jeg føler mig grundigt forberedt i forhold til, hvad der kan læres af andres erfaringer. Men dette her projekt er jo endnu ikke nogens erfaring. Så måske den rette præsentation er ”Jeg hedder Sine, og jeg skal lave erfaring.”

Jeg glæder mig til at møde borgerne – i næste uge.