Ny AMiR

Læs om hvordan arbejdsmiljørepræsentanten bliver valgt, hvilke opgaver du har, og hvilken støtte du kan få fra Dansk Socialrådgiverforening.

Hvis du allerede er blevet valgt som AMiR skal du meddele dit valg til Dansk Socialrådgiverforening.

Vælg en arbejdsmiljørepræsentant

Hvornår skal man vælge en arbejdsmiljørepræsentant (AMiR)?

På alle arbejdspladser med mindst 10 ansatte skal der vælges en eller flere arbejdsmiljørepræsentanter. Arbejdsmiljørepræsentanten vælges af alle medarbejdere ansat i det område, som AMiR dækker. Det foregår typisk på et fælles personalemøde.
» Læs om valgreglerne

Hvad laver en arbejdsmiljørepræsentant?

Arbejdsmiljørepræsentanten skal varetage de ansattes interesser i sikkerheds- og sundhedsspørgsmål i samarbejde med lederen i arbejdsmiljøgruppen. Opgaverne er meget forskellige. Arbejdsmiljøgruppen skal både arbejde med forebyggelse, planlægning og kontrol af arbejdsmiljøforhold på arbejdspladsen.
» Læs om arbejdsmiljørepræsentantens opgaver

Arbejdsmiljørepræsentantens vilkår

Arbejdsgiveren er pligtig til at sørge for at der er rimelig tid til at gennemføre opgaverne, og give mulighed for at erhverve sig den fornødne viden om og uddannelse i sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål. Arbejdsmiljørepræsentanten er også beskyttet mod afskedigelse eller forringelse af sine forhold på samme måde som tillidsrepræsentanter.
» Læs om arbejdsmiljørepræsentantens vilkår
» Læs om arbejdsmiljørepræsentantens beskyttelse

Registrering og anmeldelse af nyvalgt (eller genvalgt) arbejdsmiljørepræsentant

Den nyvalgte (eller genvalgte) arbejdsmiljørepræsentant skal informere Dansk Socialrådgiverforening om, hvem der er blevet valgt. DS skal registrere valget, og formelt anmelde valget overfor arbejdsgiveren, først da er AMiR beskyttet mod afskedigelse.
»  Meddel dit valg

Arbejdsmiljøuddannelse

Den nyvalgte AMiR har pligt til at deltage i en arbejdsmiljøuddannelse på 3 dage inden der er gået 3 måneder. Arbejdsgiveren skal herefter tilbyde 2 dages supplerende arbejdsmiljøuddannelse inden der er gået 12 måneder, og dernæst 1½ dags uddannelse i hvert af de efterfølgende år. Uddannelsesreglerne gælder også for arbejdslederen i arbejdsmiljøgruppen.

Dansk Socialrådgiverforening udbyder desuden jævnligt temadage for arbejdsmiljørepræsentanter.
»  Læs om AMiR-uddannelse og DS’ AMiR-temadage

Hvilken støtte får arbejdsmiljørepræsentanten fra Dansk Socialrådgiverforening?

Efter valget til arbejdsmiljørepræsentant får du tilbudt en introduktionssamtale med en konsulent fra DS.

Alle arbejdsmiljørepræsentanter kan få rådgivning og sparring fra DS om hvordan du kan tackle arbejdsmiljøproblemer.

DS formidler nyt om arbejdsmiljø til arbejdsmiljørepræsentanter i nyhedsbrevet til TR og AMiR og på hjemmesiden.
» Se Nyheder for tillidsvalgte
» Se Råd og vejledning om arbejdsmiljø
» Se AMiR-værktøj

DS udbyder jævnligt temadage og kurser til AMiR.
» Se kursuskalenderen