AMiR-uddannelse

Arbejdsmiljøuddannelse er lovpligtig for arbejdsmiljørepræsentanter

I følge reglerne skal nye arbejdsmiljørepræsentanter have gennemført den obligatoriske uddannelse på 3 dage inden 3 måneder efter valget. Det er arbejdsgiverens ansvar at sikre, at arbejdsmiljørepræsentanten får uddannelsen, ligesom arbejdsgiveren også skal betale alle udgifter.

Arbejdsgiveren skal desuden tilbyde supplerende arbejdsmiljøuddannelse på to dage i det første funktionsår, og 1½ dag i hvert af de følgende år. Indholdet af arbejdsmiljøuddannelsen fastlægges i en kompetenceudviklingsplan.

Hvis du arbejder i en kommune eller i en region, er du omfattet af aftalen om Medindflydelse og medbestemmelse (MED-aftalen). Hvis du også bliver medlem af MED-udvalget, har du krav på at deltage i den grundlæggende MED-uddannelse af fem dages varighed.

Kommuner og regioner anvender ofte PUF, Parternes Uddannelsesfællesskab til at afvikle både arbejdsmiljø- og MED-uddannelsen.

DS-kursus for AMiR udbydes hvert år

Dansk Socialrådgiverforening udbyder hvert år et kursus for AMiR: ‘Styrk din handlekraft som arbejdsmiljørepræsentant’. Kurset har en varighed på to dage.

Formålet med kurset er at ruste arbejdsmiljørepræsentanten til at få mere indflydelse på arbejdsmiljøet på arbejdspladsen.

Kurset kan findes i kursuskalenderen under AMiR-uddannelse

DS-temadage til arbejdsmiljørepræsentanter

Dansk Socialrådgiverforening udbyder temadage til arbejdsmiljørepræsentanter.

Find aktuelle arrangementer i kalender for tillidsvalgte.

Vilkår for deltagelse i DS’ kurser og temadage for arbejdsmiljørepræsentanter

Når du vil deltage i DS’ TR-AMiR-kursus og AMiR-temadage skal du aftale med din arbejdsgiver, at du får fri med løn og får betalt dine transportudgifter.

Det er gratis at deltage i DS’ kurser og temadage, dvs. at hverken arbejdsmiljørepræsentant eller arbejdsgiver skal betale kursusgebyr. Omkostningerne ved afholdelse af AMiR-temadage betales af Dansk Socialrådgiverforening.

For langt de fleste arbejdsmiljørepræsentanter er det ikke noget problem at få fri med løn og betalt transport. Men hvis du oplever problemer, så kontakt Dansk Socialrådgiverforenings konsulenter i den region, du er tilknyttet:

» Kontakt din konsulent.

Arbejdstilsynets vejledning

”Arbejdsgiveren skal give AMO’s medlemmer lejlighed til at få viden om eller uddannelse i sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål (5).
Arbejdsgiveren skal betale AMO’s udgifter til arbejdsmiljøuddannelse, som fx kursusgebyr og rejse- og opholdsudgifter. Arbejdsgiveren skal også dække et eventuelt tab af indtægt og andre udgifter i forbindelse med, at medlemmerne deltager i arbejdsmiljøuddannelse. Arbejdsgiveren skal også sørge for, at der bliver stillet de nødvendige midler til rådighed for sikkerheds- og sundhedsarbejdet. Det betyder bl.a., at arbejdsgiveren skal dække arbejdsmiljørepræsentantens tab af indtægt i forbindelse med, at vedkommende udfører sin funktion som arbejdsmiljørepræsentant, fx ved at deltage i relevante møder og andre aktiviteter.

Hvis der opstår uenighed om udgifter og dækning af tab mv., er det ikke en sag for Arbejdstilsynet, men det skal behandles i det fagretlige system af arbejdsmarkedets parter”.

Kilder: Arbejdstilsynets vejledninger

» AT-vejledning F.3.1 Samarbejde om arbejdsmiljø – højst 9 ansatte
» AT-vejledning F.3.2-1 Samarbejde om arbejdsmiljø – 10-34 ansatte
» AT-vejledning F.3.3-1 Samarbejde om arbejdsmiljø – mindst 35 ansatte
» AT-vejledning F.3.7-2 Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen

Obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse

Find udbydere af obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse:

» Konventum
» Arbejdsmiljø- og MED-uddannelse (PUF)
» Arbejdstilsynets øvrige godkendte udbydere af arbejdsmiljøuddannelsen: Generelle kurserNetbaserede kurser

Supplerende arbejdsmiljøuddannelse

» PUF’s arbejdsmiljøkurser

Kontakt