AMiR-uddannelse

Få overblik over dine rettigheder og muligheder for arbejdsmiljøuddannelse.

Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse

Arbejdsmiljøuddannelse er lovpligtig for arbejdsmiljørepræsentanter. I følge reglerne skal nye arbejdsmiljørepræsentanter have gennemført den obligatoriske uddannelse på 3 dage inden 3 måneder efter tiltrædelsen. Det er arbejdsgiverens ansvar at sikre, at arbejdsmiljørepræsentanten får uddannelsen, ligesom arbejdsgiveren også skal betale alle udgifter samt give dig din almindelige løn.

Der er særlige krav til udbydere af den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse. De skal være godkendt af Arbejdstilsynet.  Bemærk, at man også kan deltage i en internetbaseret uddannelse.

Arbejdsgiveren skal desuden tilbyde supplerende arbejdsmiljøuddannelse på to dage i det første funktionsår, og 1½ dag i hvert af de følgende år.

Arbejdsmiljørepræsentanten har ret til denne supplerende uddannelse. Formålet med den supplerende uddannelse er at give en løbende og målrettet opdatering, som kan styrke AMiR’s kompetencer, som er relevante for arbejdsmiljøarbejdet i virksomheden.

Arbejdsgiveren skal overfor Arbejdstilsynet skriftligt kunne dokumentere, at den supplerende uddannelse er tilbudt AMO’s medlemmer. Hvis muligheden ikke udnyttes inden for det pågældende funktionsår, bortfalder den, medmindre man har indgået en særlig aftale.

MED-uddannelse

Hvis du arbejder i en kommune eller i en region, er du omfattet af aftalen om Medindflydelse og medbestemmelse (MED-aftalen). Hvis du også bliver medlem af MED-udvalget, har du krav på at deltage i den grundlæggende MED-uddannelse af to dages varighed.

Kommuner og regioner anvender ofte PUF, Parternes Uddannelsesfællesskab til at afvikle både arbejdsmiljø- og MED-uddannelsen.

DS’ uddannelsestilbud til AMiR

Dansk Socialrådgiverforening udbyder kurset ‘Styrk din handlekraft som arbejdsmiljørepræsentant’ to gange om året. Kurset har en varighed på to dage, og afholdes i Vejle. Formålet med kurset er at ruste arbejdsmiljørepræsentanten til at få mere indflydelse på arbejdsmiljøet på arbejdspladsen.

DS udbyder desuden en temadag for TR og AMiR fra samme arbejdsplads: ’TR og AMiR på arbejdsmiljøværksted’. Formålet er at styrke samarbejdet mellem de to tillidsvalgte samt give mulighed for at arbejde med en konkret problemstilling. Temadagen afholdes hvert efterår tre forskellige steder i landet.

Derudover afholder DS webinarer om konkrete emner.

Find DS’ uddannelsestilbud til arbejdsmiljørepræsentanter i DS’ kursuskalender.

Vilkår for deltagelse i DS’ kurser og temadage for arbejdsmiljørepræsentanter

Når du vil deltage i DS’ TR-AMiR-kursus og AMiR-temadage skal du aftale med din arbejdsgiver, at du får fri med løn og får betalt dine transportudgifter.

Det er gratis at deltage i DS’ kurser og temadage, dvs. at hverken arbejdsmiljørepræsentant eller arbejdsgiver skal betale kursusgebyr. Omkostningerne ved afholdelse af AMiR-temadage betales af Dansk Socialrådgiverforening.

For langt de fleste arbejdsmiljørepræsentanter er det ikke noget problem at få fri med løn og betalt transport. Men hvis du oplever problemer, så kontakt Dansk Socialrådgiverforening.

» Læs om AMiR-vilkår for deltagelse i uddannelse
» Kontakt Medlemsservice

Kurser for trio’er i psykisk arbejdsmiljø

Det er aftalt ved overenskomstforhandlingerne, at der skal være et kursustilbud om psykisk arbejdsmiljø for trio’er i kommuner og regioner. Trioen består af leder, TR og arbejdsmiljørepræsentant fra samme arbejdsplads. Kurset kan bestilles til afholdelse på egen arbejdsplads med deltagelse af flere trio’er herfra. Man kan også tilmelde sig de åbne kurser. Det er PUF – Parternes Uddannelsesfællesskab, som udbyder kurserne.

» PUF: Uddannelse i psykisk arbejdsmiljø

Find udbydere af arbejdsmiljøuddannelse

» Konventum
» Arbejdsmiljø- og MED-uddannelse (PUF)
» Arbejdstilsynets øvrige godkendte udbydere af arbejdsmiljøuddannelsen: Generelle kurserNetbaserede kurser
» PUF’s arbejdsmiljøkurser

Links

» AT-vejledning: Samarbejde om arbejdsmiljø – 10-34 ansatte
» AT-vejledning: Samarbejde om arbejdsmiljø – mindst 35 ansatte
» AT-vejledning: Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen

Kontakt