Trio-samarbejde

Et trio-samarbejde består i udgangspunktet af et samarbejde mellem de tre funktioner: leder, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant.

Trio-samarbejdet er en uformel samarbejdsform, der kan supplere det formelle arbejde i MED-udvalg og i SU/arbejdsmiljøudvalg. Den uformelle samarbejdsform giver mulighed for hurtigt og mere effektivt at løse hverdagsproblemer på arbejdspladsen, blandt andet med trivsel, arbejdsmiljø og samarbejde om arbejdsopgaverne. Trio-samarbejdet kan dog også bruges mere strategisk og langsigtet.

Et trio-samarbejde består i udgangspunktet af et samarbejde mellem de tre funktioner: leder, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant.

Der kan være udfordringer i det uformelle trio-samarbejde, som kan give problemer for de medvirkende at gøre brug af denne samarbejdsform. I så fald kan man overveje at forsøge at løse problemerne, eller at lægge samarbejdsformen til side til fordel for det mere formelle samarbejde i MED og SU/arbejdsmiljøudvalg.

Links

Læs BFA Velfærd og offentlig administrations materialer til trio-samarbejdet

Viden på Tværs’ hjemmeside – vpt.dk – kan man søge mange eksempler på trio-samarbejde

Kontakt