Strategisk guide

Arbejdsmiljøproblemer kan tit være meget komplekse. Her kan du læse gode råd om, hvordan du griber det an.

Ansvar for et godt arbejdsmiljø

Der er mange regler om, hvordan arbejdsmiljøarbejdet skal organiseres. Reglerne findes i arbejdsmiljøloven, bekendtgørelser og Arbejdstilsynets vejledninger. Der er også forhandlet aftaler mellem arbejdsgivenes og lønmodtagernes organisationer, som regulerer håndtering af arbejdsmiljø.

Arbejdsgiveren har det endelige ansvar for arbejdsmiljøet. Hvis forholdene ikke er i orden, kan Arbejdstilsynet pålægge arbejdsgiveren at bringe forholdene i orden, og give bøder, hvis han ikke gør det. De ansatte på arbejdspladsen – herunder arbejdsmiljørepræsentanten – har ansvar for at gøre opmærksom på det, hvis der er noget galt med arbejdsmiljøet, og medvirke til at løse problemerne.

Dokumentér problemet

Det er vigtigt at dokumentere årsager og konsekvenser af arbejdsmiljø-problemerne. I modsætning til løs snak kan ledelsen lettere forholde sig til dokumentation f.eks. for, hvor meget man kan spare ved at løse et problem.

Det kan også være en god idé at sammenligne med andre arbejdspladser.

Succesanalyse

Selvom en arbejdsplads har mange problemer, vil der alligevel altid være noget, der fungerer godt. Det kan give inspiration at tage ved lære af det, der fungerer. Kan det overføres på andre områder?

Tip: lav en brainstorm med dig selv eller andre, hvor I prøver at fokusere på det positive:

  • hvad fungerer?
  • hvorfor fungerer det?
  • hvordan kan vi få mere af det?

Tankegangen kommer fra udviklingsmetoden Appreciative Inquiry. Læs om forskellige dialogmetoder.

Alliancer

Man kan ikke løse arbejdspladsens arbejdsmiljøproblemer alene. Det kræver samarbejde med andre.

Det er en rigtig god idé at starte et samarbejde mellem TR og AMiR – også selvom man kommer fra forskellige faggrupper eller afdelinger. Læs mere om faldgruber og muligheder i TR og AMiR samarbejder.

Desuden bør TR samarbejde med sin suppleant, og AMiR bør samarbejde med sin makker i arbejdsmiljøgruppen (lederen).

Det er oplagt at diskutere arbejdsmiljøproblemer i samarbejdssystemerne: SU/MED-udvalg samt Arbejdsmiljøudvalg.

Prioritér din indsats

Arbejdsmiljøproblemer består tit af flere problemer, der er flettet ind i hinanden. Man bliver under alle omstændigheder nødt til at prioritere sin indsats. Det kan være en god idé, at

  • vælge ét problem ud
  • prioritere et problem, som er let og hurtigt at løse (en succis kan berede vejen for den næste)
  • prioritere et alvorligt problem (hvis risiko og fare er stor)
  • prioritere et problem, der kan fungere som “brækjern” i forhold til andre vanskelige problemer

Det er altid en god idé at arbejde systematisk med at udrede og løse problemerne.

Få hjælp til arbejdsmiljøet hos din region

» Region Nord
» Region Syd
» Region Øst

Kontakt