Tidligere konferencer

TR-konference 2012

Mere end 120 socialrådgivere var samlet på Hotel Nyborg strand i dagene 30.-31. januar.

God stemning og lyst og vilje til dialog, læring og vidensdeling var det umiddelbare indtryk konferencen.

Tilbagemeldingerne fra deltagerne viser, at der var stor tilfredshed med konferencen.

» Se konferencens program

Du kan her se stikordsreferater fra de enkelte workshops her:

» Workshop om lønudvikling
» Workshop om TR-vilkår
» Workshop om mentorordning for nyuddannede
» Workshop om supervision
» Workshop om senioraftaler
» Workshop om arbejdsmiljø
» Workshop om sagstal ind i OK-11
» Workshop om kompetenceudvikling
» Workshop om fleksibilitet
» Workshop om aktiv klub
» Hvordan bliver TR mere fagpolitiske?
» Workshop om samarbejde med ledelsen
» Workshop: Hold fast i faget