Socialrådgiveren 7/17

Indhold

Ulighed kan give dynamik, men det kan lighed også

Det er tæt på umuligt at give klare svar på, hvordan ulighed påvirker den økonomiske vækst. Men for meget ulighed kan give social og politisk uro, siger Torben Tranæs, der er direktør for SFI og økonomisk vismand.

Guide: Sådan går du på ferie uden stress

Sommerferien venter forude, men det kan være svært at nyde ferien, hvis tankerne vandrer tilbage til arbejdsopgaverne. Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljøkonsulent, Elisabeth Huus Pedersen, guider dig med seks råd til en ferie uden arbejdsstress.

OK18 Magt over arbejdstiden …

Det er via vores overenskomstaftale at du får mere magt og indflydelse på eget liv – og selvsagt også en bedre løn og pension. Så lad os bruge vores kollektive magt til at få magt over eget liv. Brug din stemme og deltag i debatten.

OK18 Debat om det usynlige overarbejde

Er aften- og weekendarbejde udtryk for fleksibilitet eller for, at arbejdsmængden er for stor? Det usynlige overarbejde - og hvad man kan gøre ved det - kom i fokus, da regionsformand Rasmus Balslev diskuterede udsigterne for OK18 med socialrådgiverne i Helsingør Kommunes Center for Job og Uddannelse.

Afbureaukratisering: Oprydningen er gået i gang

Færre indberetningskrav og mere tid til borgerne. Det er målet for oprydningen i de statslige indberetningskrav, som Børne- og Socialministeriet har sat i gang efter socialrådgivernes kritik.

Hver tredje kontanthjælpsmodtager har haft en børnesag

Ny undersøgelse fra Dansk Socialrådgiverforening og AE-Rådet bekræfter, hvad mange socialrådgivere oplever i arbejdet med udsatte ledige: At mange på kontanthjælp begynder voksenlivet bagud på point. Socialrådgiverne vil have flere kommuner til at investere i indsatsen for udsatte ledige.

Offentligt svigt: Børn og unge bør få erstatning uden retssag

Børns Vilkår tilbyder børn og unge hjælp til at lægge sag an mod kommuner, der trods kendskab til eller mistanke om omsorgsvigt har undladt at gribe ind. Om kort tid falder der dom i den såkaldte Slagelse-sag, hvor tre tidligere anbragte søstre har lagt sag an mod Slagelse-kommune. Børns Vilkår foreslår, at der oprettes et erstatningsnævn frem for, at børn og unge udsættes for en retssag.

Usynlige gadebørn fra Østeuropa er overladt til sig selv

Socialrådgiverne Mariann Villadsen og Marie Skovgaard i Københavns Kommunes Sociale Døgnvagt fortæller om østeuropæiske børn på ned til 12 år, der lever som hjemløse i København: ”De er ekstremt udsatte, bange for sociale myndigheder, og vi kan ikke sikre deres tarv med de nuværende tilbud”.

Lovgivning matcher ikke gadebørn fra Østeuropa

Korshærschef afviser at oprette varmestuer for børn fra Østeuropa, og Københavns socialborgmester mener, at anbringelser ikke er den rette løsning. Jurist vurderer, at lovgivningen ikke matcher et gadebillede med hjemløse børn fra Østeuropa. Vi står med et juridisk og socialfagligt dilemma, som alle parter gerne vil gå sammen om at finde løsninger på – men regeringen skal også se virkeligheden i øjnene.

Nyt initiativ: Indsatsgruppe er på vej

Center mod Menneskehandel etablerer indsatsgruppe i samarbejde med socialrådgivere i Døgnvagten i Københavns Kommune. Målet er at få viden og kompetencer til at spille bedre sammen og dermed kunne give en mere kvalificeret støtte til gadebørn fra Østeuropa, som kan være ofre for menneskehandel.

Mig og mit arbejde: Sine Kirk-Kuur

Sine Kirk-Kuur er medarbejder i projektet ”Mægling i børnehøjde” under KFUMs sociale arbejde. Hun bor i Middelfart med sin mand og to børn på to og fem år. Uddannet fra Den sociale Højskole i Odense i 2010.

Det er ”bare” et arbejde

Det er uhyggeligt skræmmende at opleve, i hvor høj grad mange af de sygemeldte bliver følelsesmæssigt ramt af ikke at føle sig gode nok som borgere i samfundet. Jo længere sygemeldingen varer, des mere rammer det deres følelse af værdighed.