Mig og mit arbejde: Sine Kirk-Kuur

Sine Kirk-Kuur er medarbejder i projektet ”Mægling i børnehøjde” under KFUMs sociale arbejde. Hun bor i Middelfart med sin mand og to børn på to og fem år. Uddannet fra Den sociale Højskole i Odense i 2010.

Jeg har arbejdet i familieafdelinger, siden jeg blev uddannet for syv år siden. Så jeg har været i berøring med mange familier, hvor børnene bliver klemte og ramt af forældrenes stridigheder. De begynder for eksempel at få svært ved at gå i skole, at koncentrere sig og fastholde venskaber. Nogle børn udstråler en tristhed. I projektet arbejder vi med at udvikle hjælp med fokus på at inddrage børnene og i højere grad se tingene fra deres perspektiv. Børn vil jo gerne tale, hvis de er trygge. Hvis man behandler dem med respekt, får man også meget tilbage.

Vi tilbyder mæglingssamtaler til konfliktramte familier, som kan være både samlevende eller skilte. Der er tilknyttet to professionelle mæglere, der arbejder frivilligt. Jeg er tilknyttet samtalerne som børnekyndig, og jeg støtter barnet undervejs og bringer barnets perspektiv ind. Vores tanke er, at børn også kan have gavn af at høre forældre løse en konflikt, så de faktisk tør tro på, at det ER løst.

KFUMs sociale arbejde har et slogan, der lyder: ’Fordi vi sætter spor i hinandens hjerter.’ Det slogan gjorde noget ved mig. For hvordan sætter vi som fagpersoner de spor? Det er jeg ret optaget af, og det får jeg efterprøvet i projektet. Der er ikke et krav om, at man skal nå en masse på fem minutter, og der er ikke nogle dokumentationskrav – det giver en anden afslappethed fra familierne. Det bliver værdier, der er bærende for indsatsen, frem for et regelsæt. Vi skal ikke tage afsæt i faste kasser. Dem skal vi tværtimod udfordre.

Det betyder meget for mig at få lov at udvikle og præge fra starten. Jeg kan også få min faglighed i spil på en anden måde her, hvor jeg er den eneste socialrådgiver – fremfor at være en del af en gruppe på 20 kolleger med samme baggrund. Jeg skal være tydeligere med, hvad jeg bringer ind i det tværfaglige samarbejde.

Jeg er lige nu ude og fortælle om projektet i familieafdelinger, på skoler og indenfor vores egne frivillige tilbud. Jeg har også været med til at udvikle indhold til hjemmesiden og bliver ringet op af familier, der gerne vil have hjælp. Min hverdag er meget varieret.

Når jeg ikke arbejder, bruger jeg rigtig meget tid sammen med mine børn og venner – det er de sociale relationer, der betyder meget for mig. Og de små ting i hverdagen. Som at kigge på, at børnene cykler rundt ude på vejen eller hopper på trampolin.