OK18 Magt over arbejdstiden …

Det er via vores overenskomstaftale at du får mere magt og indflydelse på eget liv – og selvsagt også en bedre løn og pension. Så lad os bruge vores kollektive magt til at få magt over eget liv. Brug din stemme og deltag i debatten.

LEDER: Magt. Et ord og et begreb, der ofte får en negativ klang. Så kan vi bedre lide ordet indflydelse. Begrebet magt bruger vi mest i forbindelse med vores arbejde med borgerne. Hvilke magtrum befinder vi os i, hvilke dilemmaer medfører det og så videre…

Men vi er også nødt til at tale om magt i forbindelse med vores eget liv – og særligt vores arbejdsliv. Vi ved fra undersøgelser, at noget af det, der kan stresse allermest, er, hvis man ikke har magt over eller indflydelse på sit arbejdsliv. Hvis man bare adlyder ordrer uden i øvrigt at have indflydelse på arbejdsbyrde, metode eller afgørelser. Men det gælder sådan set også, hvis man ikke har indflydelse på, hvornår man skal være tilgængelig for sit arbejde, hvor lang arbejdsdagen eller arbejdslivet er, eller hvis der ikke kan tages hensyn til andre væsentlige private forhold som for eksempel syge børn eller forældre, tilrettelæggelse af ferie, behov for nedsat arbejdstid i en periode på grund af små børn eller begyndende nedslidthed, når man nærmer sig pensionsalderen.

Alt sammen forhold, der er meget individuelle og har med arbejdstid og arbejdsliv at gøre og dermed også har med din overenskomst at gøre. Overenskomsten er vores ypperste magtredskab som lønmodtagere. Den gør det muligt via fællesskabet at skabe nogle kollektive aftaler, som kan give os magt over og indflydelse på vores eget arbejdsliv. Hvis ikke vi havde overenskomsten, så var det op til hver enkelt af os at forhandle ikke kun løn, men også arbejdstid, frihed i forhold til barn syg, ferie, barsel, ret til løn under sygdom, pensionsopsparing og rettigheder ved ansættelse.

I disse uger indsamler vi jeres krav til de kommende overenskomstforhandlinger. Det foregår typisk via møder på din arbejdsplads, som jeres tillidsrepræsentant indkalder til, og hvor en politiker fra Dansk Socialrådgiverforening også gerne deltager. Indsamlingen af krav til de kommende overenskomstforhandlinger er en vigtig proces, som sikrer, at du sammen med dine fagfæller kan få magt til at forandre væsentlige forhold i dit arbejdsliv.

Kommer der er ny overenskomst, selv om du intet foretager dig? Ja, men den bliver ikke nødvendigvis lige så god, som hvis du havde deltaget. Så bland dig i debatten! Deltag i møderne og de prioriteringer, vi har bedt jer om at foretage. Det er både din løn og pension – men også rammerne og reglerne for dit arbejdsliv – vi diskuterer og herunder, om vi skal prøve at forhandle nye aftaler, hvor vi i højere grad selv kan få indflydelse eller måske ligefrem magt over arbejdstiden. Altså fleksibilitet til vores fordel – ikke kun arbejdsgivers.

Det er nogle afgørende og vigtige debatter, som giver os i Dansk Socialrådgiverforenings forhandlingsdelegation en retning for, hvor vi som faggruppe vil hen. Det er via vores overenskomstaftale at du får mere magt og indflydelse på eget liv – og selvsagt også en bedre løn og pension. Så lad os bruge vores kollektive magt til at få magt over eget liv. Brug din stemme og deltag i debatten.