Nyt initiativ: Indsatsgruppe er på vej

Center mod Menneskehandel etablerer indsatsgruppe i samarbejde med socialrådgivere i Døgnvagten i Københavns Kommune. Målet er at få viden og kompetencer til at spille bedre sammen og dermed kunne give en mere kvalificeret støtte til gadebørn fra Østeuropa, som kan være ofre for menneskehandel.

En rundspørge til de fem største byer i Danmark viser, at det er København og Aarhus, der har erfaringer med at skulle hjælpe gadebørn fra Østeuropa ud fra Serviceloven. Hvor de i Københavns Kommune har kontakt med cirka 35 gadebørn fra Østeuropa om året, har de i Aarhus Kommune kontakt med cirka fire om året – et tal der er i stigning.

Det vurderer socialrådgiver Benedikte Jørgensen, som er fagkonsulent i Underretningsenheden i Familiecenteret i Aarhus Kommune. Hun nikker genkendende til det dilemma, som to socialrådgivere fra Døgnvagten i Københavns Kommune fortæller om i artiklen siden 18. At det er vanskeligt sikre de østeuropæiske gadebørns tarv, når de opholder sig i Danmark.

– Som udgangspunkt anbringer vi børnene, som vi typisk kommer i kontakt med via politiet i forbindelse med, at de har begået kriminalitet. Der er ikke nogen af dem, vi lader gå, men vi har ikke mulighed for at holde dem tilbage – så det typiske billede er en anbringelse, som de forlader efter et ganske kort ophold. Et måltid mad, et bad og måske en nats søvn i en rigtig seng, siger Benedikte Jørgensen.

Hun fortæller også om en dreng på 13 år fra Litauen, som det efter to måneder på en sikret institution lykkedes at hjælpe hjem.

– Det skete i tæt samarbejde med den litauiske ambassade. Vi betalte flybilletten og sikrede, at der var nogen til at tage imod ham. Det var et enormt arbejde – og vi stod tilbage med en stor regning. Samarbejdet med den litauiske ambassade var vanskeligt og det er et billede vi genkender fra andre lignende sager. Ambassaderne har ikke altid samme vurdering som vi har i forhold til hastighed i sagsbehandlingen, ligesom deres opgave i forhold til disse børn ikke er tydelig.

Deling af viden og kompetencer

Både socialrådgiverne fra Den Sociale Døgnvagt i København og Bendikte Jørgensen i Aarhus Kommune har været i dialog med Center mod Menneskehandel i Socialstyrelsen, fordi de har mødt børn, som de frygtede var ofre for menneskehandel. I Center mod Menneskehandel fortæller konsulent Hanne Mainz, at der er fire mindreårige EU borgere, som er vurderet ofre for menneskehandel i perioden 2009 – 2016.

– Kontakt til sociale organisationer i børnenes hjemlande kan være alfa og omega, hvis børnene skal hjem, og vi overhovedet skal være med til at give dem bedre ogmmere langsigtede muligheder her i livet – der skal være nogen klar til at tage imod i hjemlandet, som kender deres sprog og kultur og eksempelvis kan være med til at sikre, at de ikke fortsætter med et liv på gaden, men placeres i tryghed, med gode stabile netværk og kommer i skole eller får en uddannelse.

Center mod Menneskehandel og socialrådgiverne fra Den Sociale Døgnvagt i København er netop nu ved at udarbejde en projektbeskrivelse for en fælles indsatsgruppe.

– Vi har hver især viden og kompetencer, som vi skal have til at spille bedre sammen. Derfor er vi i gang med at oprette en indsatgruppe, hvor vi også gerne vil invitere for eksempel det lokale politi til at deltage. Vi er heldige parallelt at kunne gøre brug af erfaringer og viden fra Bendikte Jørgensen fra Aarhus Kommune, fortæller Hanne Mainz.

Og socialrådgiver Lise Aamot Frandsen, også fra Center Mod Menneskehandel, supplerer:

Vi skal ikke hver især opfinde den dybe tallerken, men hjælpe hinanden, også med at få kontakt til og viden fra socialarbejdere i Rumænien og Italien, som har arbejdet med den her målgruppe i flere år. Det kan være med til at gøre vores indsatser langt bedre både på kort og langt sigt.