OK18 Debat om det usynlige overarbejde

Er aften- og weekendarbejde udtryk for fleksibilitet eller for, at arbejdsmængden er for stor? Det usynlige overarbejde - og hvad man kan gøre ved det - kom i fokus, da regionsformand Rasmus Balslev diskuterede udsigterne for OK18 med socialrådgiverne i Helsingør Kommunes Center for Job og Uddannelse.

På trods af den trykkende varme i kantinen er der god stemning blandt de godt 15 fremmødte socialrådgivere fra Helsingør Kommunes Center for Job og Uddannelse.

Sommeren har meldt sin ankomst, og det samme har formanden for Dansk Socialrådgiverforenings Region Øst, Rasmus Balslev. Mens solen pumper varme ind gennem ovenlysvinduerne, trækker regionsformanden linjerne op for det kommende OK18-forløb.

Dansk Socialrådgiverforenings eget OK18-oplæg indeholder fire hovedtemaer; Løn og pension, arbejdsliv, livsfaser og vilkårene for tillidsvalgte socialrådgivere .

Selv om udvekslingen af krav mellem DS og arbejdsgiverne først finder sted i slutningen af december, kan Rasmus Balslev på mødet i Helsingør fortælle, at de tidlige udmeldinger fra arbejdsgiverne blandt andet går på ønsket om ”mere fleksibilitet.”

Regionsformanden lægger tryk på de to sidste ord. Lader tilhørerne smage på dem.

Smagen er velkendt for de fleste socialrådgivere. Både fordi udmeldinger fra arbejdsgiverne om behov for øget fleksibilitet efterhånden er blevet en klassiker ved overenskomstforhandlingerne, og fordi netop socialrådgivere allerede arbejder særdeles fleksibelt.

Det sidste fremgår blandt andet af en FTF-undersøgelse fra foråret 2017, som viser, at socialrådgiverne er blandt de faggrupper, som er hårdt ramt af det såkaldte ”grænseløse arbejde,” der blandt andet kendetegnes ved, at arbejdet breder sig ud over den normale arbejdstid og kontorets fysiske rammer eksempelvis via hjemmearbejde.

– Hvis arbejdsgiverne forlanger endnu mere fleksibilitet fra os, så er det en kamp, DS vil tage med dem. Og i så fald bliver tilbagemeldingerne fra jer medlemmer meget vigtige, siger Rasmus Balslev til lyden af anerkendende brummen fra tilhørerne og anstrengt summen fra isterning-automaten i hjørnet af kantinen, som i dagens anledning er blevet pålagt overarbejde.

Arbejder reelt over 37 timer

Dansk Socialrådgiverforening barsler i øjeblikket med forslag til, hvordan netop rammerne for det grænseløse arbejde også kan medføre fleksibilitet til medarbejdernes fordel. Det gælder blandt andet et forslag om en timebank eller en såkaldt fritvalgs-ordning (se boks).

Helsingør-socialrådgiverne kan sagtens se muligheder i en timebank, hvor de kan spare arbejdstimer op over et arbejdsliv, som blandt andet kan bruges på nedsat arbejdstid senere i livet. Men der er ikke mange af dem, der har lyst til at arbejde mere, end de gør i øjeblikket.

Det viser sig hurtigt, at en del af de fremmødte socialrådgivere allerede nu arbejder mere end 37 timer om ugen:

– Jeg kan godt føle mig helt flov, når jeg viser ledelsen mit fleksoverskud. Fleksordningen slører, hvor meget, vi arbejder over, lyder det blandt andet fra Lisbeth Blom.

Det synspunkt vækker genklang hos kollegerne i en grad, så lyden af den hårdt kæmpende isterningemaskine et øjeblik drukner i et mylder af stemmer.

”Hvem af jer arbejder weekend?”

Konsulent fra DS Region Øst, Per Valkki, bryder ind og spørger, hvor mange af de fremmødte socialrådgivere, der tager arbejdsopgaver med hjem og laver dem om aftenen.

Godt halvdelen af deltagerne rækker hånden i vejret.

– Hvor mange af jer oplever at arbejde i weekenderne?

Omkring en tredjedel løfter hånden. De kigger rundt på hinanden.

– Hvordan afregner I det overarbejde?

– Én til én, via fleks-ordningen, bliver der enstemmigt svaret.

Per Valkki kigger rundt på forsamlingen.

– I socialrådgivere er nødt til at diskutere med jer selv, om det er rimeligt, at ledelsen ved, at de ikke behøver at tilføre ressourcer til eksempelvis løntillæg, fordi deres ansvarlige medarbejdere ordner de ekstra opgaver om aftenen uden at kræve overarbejdsbetaling, siger han.

– Men de opgaver, jeg tager med hjem, giver det mening at løse derhjemme om aftenen. Det er jo ikke sådan, at min chef pålægger mig at arbejde om aftenen, siger Ayse Gül.

Flere af kollegerne nikker.

– Nej, men det, at vi tager arbejdsopgaver med hjem til om aftenen, kan jo være et symptom på, at vi ikke kan nå arbejdsopgaverne inden for normal arbejdstid, lyder det fra TR-suppleanten, Jacob Krog.

Dansk Socialrådgiverforenings afsøgning af nye modeller for arbejdstid bunder netop i, at socialrådgiverne allerede strækker sig langt for at levere den fleksibilitet, arbejdsgiverne efterspørger.

Derfor bør socialrådgiverne også selv få gavn af fleksibiliteten, understreger regionsformand Rasmus
Balslev.

Hvad er det vigtigste krav ved OK18?

Vi spurgte tre af de fremmødte medlemmer, hvad de mener, er det vigtigste krav ved OK18.

Marie Johannsen:

”Jeg mener, at det er vigtigere at hæve lønnen end at hæve pensionen, for arbejdslivet kommet til at vare mange år, især for os yngre medarbejdere. Så tiden, hvor vi modtager løn, er lang.”

Jacob Krog:

”Vi skal have hævet pensionsprocenten for os kommunalt ansatte socialrådgivere. Jeg har tidligere arbejdet i Kriminalforsorgen, og der var pensionen 18 procent, og ikke 14,7 som her. Til gengæld er lønnen for kommunalt ansatte højere end lønnen i Kriminalforsorgen.”

Helle Søgaard:

”Det vigtigste for mig er, at vi bevarer den betalte frokostpause. Hvis pausen sløjfes, vil vi skulle arbejde en halv time længere hver dag, og det vil ramme privatlivet. Jeg arbejder i forvejen på nedsat tid – 32 timer om ugen – netop for at have tid til familie og børn.”

Sådan kan en timebank fungere

Tanken bag en timebank er, at man i visse perioder af livet arbejder mere end 37 timer for i andre perioder at kunne arbejde mindre med fuld løn. Socialrådgiverne skal kunne sætte deres overarbejdstimer, merarbejde og eventuelt den 6. ferieuge ind på en timekonto, som senere kan bruges til ferie, orlov eller nedsat tid.

Mange medlemmer arbejder i dag flere timer, end de får løn for, og en timebank kan hjælpe til at få registreret det reelle antal arbejdstimer. Forventningen er, at den fleksibilitet, en timebank giver, kan være med til at sikre en bedre balance mellem arbejde og familieliv.

Læs mere om DS’ tanker bag timebank og fritvalgsordning i Socialrådgiveren nummer 4, 2017, som udkom 30. marts.

Send dine OK-ønsker direkte til DS

Socialrådgiverklubberne rundt om i landet debatterer sommeren over, hvilke krav, DS bør prioritere højest ved de kommende OK18-forhandlinger. Men medlemmer af Dansk Socialrådgiverforening kan også individuelt indsende forslag til krav på både det statslige, regionale og kommunale område.

Du kan indsende dine OK18-ønsker på www.socialraadgiverne.dk/OK18

4 temaer for OK18

Hovedbestyrelsen i DS har vedtaget fire temaer for medlemsdebatten om OK18:

  • Løn og pension – indsatser for højere løn og pensionsprocent
  • Arbejdsliv – fokus på kompetenceudvikling, arbejdstid og timebank/fritvalgsordning
  • Livsfaser – hensyntagen til særlige perioder i arbejdslivet, eksempelvis tiden som nyuddannet eller senior.
  • TR-vilkår – fokus på at styrke tillidsvalgte socialrådgiveres arbejdsvilkår

Tidsplan for OK18

April-september 2017: Medlemsdebat om OK18-krav
September 2017: Udtagelse af krav på det statslige område
September-december 2017: Udtagelse af krav på det kommunale og regionale område
December 2017-februar 2018: Forhandlinger
Marts 2018: Afstemning om forhandlingsresultatet blandt DS-medlemmerne
April 2018: Ny overenskomst træder – hvis vedtaget – i kraft