Mindre bureaukrati og større arbejdsglæde

En samlet fagbevægelse bør kunne stille krav om en afbureaukratisering og samtidig komme med konstruktive forslag til en styring af den offentlige sektor.

REGIONSLEDER Afbureaukratisering – borgerne først. Det var overskriften på et debatarrangement, som partiet Venstre i Nordjylland havde inviteret til en aften i maj. Mødet blev holdt på Nørresundby Gymnasium, og de inviterede var medlemmer af partiet samt deres nuværende og kommende kandidater til regions- og byrådsvalgene den 21. november.

Desuden var fem faglige organisationer inviteret – herunder Dansk Socialrådgiverforening – for at give deres bud på hvor og hvordan, der kan afbureaukratiseres i den offentlige sektor. Som det store trækplaster var også folketingsmedlem og tidligere socialminister Eva Kjer Hansen inviteret. Hun er i dag Venstres afbureaukratiserings-ordfører.

Fremmødet var beskedent – cirka 20 Venstre-medlemmer havde valgt at bruge deres aften til dette formål, men udbyttet og begejstringen var stor blandt alle. Min umiddelbare hovedkonklusion er, at alle fik et indblik i den bureaukratiserede offentlige sektor og de mange benspænd og forhindringer, som bureaukratiet og New Public Management medfører for både borgere og ansatte.

Men endnu vigtigere for mig var at opdage, hvilke problemer og udfordringer vores kollegaer fra andre faggrupper (FOA, sygeplejersker, pædagoger, lærere) kæmper med i deres arbejdsdag. Og ikke mindst hvor sammenlignelige de er med det, vi oplever i vores arbejde: Alle sagde, at kontrol og administration har taget overhånd. Alle sagde, at relationen til de borgere, som vi på forskellig vis arbejder med, er mangelfuld, og derfor opnår vi ikke de ønskede resultater. Alle sagde, at den tid, som vi bruger på administration, efterhånden fylder mere end den tid, som vi bruger på borgeren, eleven eller patienten. Alle sagde, at de arbejder i en silo-verden, hvor det tværfaglige samarbejde stort set er afskaffet. Og sidst, men ikke mindst, så sagde alle, at den fagprofessionelle stolthed og arbejdsglæde er stærkt nedadgående.

På den baggrund må de faglige organisationer og en samlet fagbevægelse kunne stille krav om en afbureaukratisering og samtidig komme med konstruktive forslag til en styring af den offentlige sektor. Og hvis Venstre samtidig – som ledende regeringsparti – vil gå forrest sammen med fagbevægelsen for at få sat borgerne først og bureaukratiet på stand by – så vil vi i endnu højere grad i fremtiden kunne udføre vores arbejde med stolthed og glæde.