Socialrådgiveren 1/18

Indhold

Unge ser ikke alkoholproblemer – de ser fester

5 HURTIGE Unge vil gerne tale om alkohol, men unge, der drikker for meget, er svære at få til at søge rådgivning. Det viser evalueringen af pilotprojektet AlkoTalk med individuelle samtaler, som Pernille Hjarsbech fra VIVE var projektleder på.

Samtaler i jobcentre udfordrer tavshedspligt

Samtaler med borgere i åbne kontorer, gennemgangslokaler og rum uden den rette isolering. Sådan er hverdagen flere steder på landets jobcentre. Ifølge lektor i forvaltningsret udfordrer de manglende fortrolige rum både tavshedspligt, persondatalov og almindelige diskretionshensyn.

DS efterlyser mere resocialisering og mindre bureaukrati i Kriminalforsorgen

Med den nye aftale om Kriminalforsorgens økonomi tilfører politikerne 600 millioner kroner over de næste fire år til blandt andet flere fængselsbetjente. Helt nødvendigt, mener Dansk Socialrådgiverforening, som samtidig efterlyser politisk fokus på den resocialiserende indsats og en afbureaukratisering af området.

OK18 i stormvejr

Der står ’OK18’ på hver en side i Majbrit Berlaus kalender fra januar og frem til april. Denne gang præger et historisk stormvejr forhandlingsklimaet fra start: De offentlige arbejdsgivere rusker i selve fundamentet for den danske model – med frokostkrig og ’en ny arbejdsgiveradfærd’.

Studiestart: Vær åben om både stærke og svage sider

Efter 10 år i detailhandel – blandt andet som souschef i en sportsforretning - og to år som professionel soldat valgte den nu 31-årige Niels Kjær Esbensen at skifte spor. Han går nu på socialrådgiveruddannelsen i Esbjerg og opfordrer studerende til at se hinandens forskelligheder som en styrke.

Studiestart: Hæng i – du skal nok klare det

21-årige Sara Hougaard Johannessen havde et sabbatår efter gymnasiet og startede derefter i september 2016 på socialrådgiveruddannelsen på Professionshøjskolen Absalon - Roskilde. Selv om studiet kan virke uoverskueligt i begyndelsen, råder hun nye studerende til at holde ud.

Studiestart: Engager jer!

Socialrådgiveruddannelsen er en super fed uddannelse, men de konstante nedskæringer presser kvaliteten. Derfor er det i stigende grad nødvendigt, at folk engagerer sig i faglige fællesskaber. Det mener Anders Bruun Andersen, nytiltrådt formand for Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende.

Veteraner rydder op på hverdagens slagmark

Et helt år uden at skulle stå til rådighed for jobcentret, og en indsats, der tager udgangspunkt i den enkeltes ønsker, har givet PTSD-ramte veteraner et bedre liv. Socialrådgiver håber, at kommuner vil benytte metoden fremover.

Sager om overgreb mod børn – nye domme og regler

JURASPALTEN: En ny lov om, at strafansvaret ved seksuelle overgreb over for børn under 18 år og erstatningskrav for myndigheders svigt ved overgreb over for samme fremover ikke forældes forventes at gælde komme til at gælde fra 1. januar 2018.

Budskaber om fællesskab i en kold tid

REGIONSLEDER: Vi har et socialt sikkerhedsnet, der skal være med til at sikre, at ingen børn vokser op i fattigdom. Men der er kommet for store huller i det på grund af diverse lovindgreb og lovprisende ord om, at det skal kunne betale sig at arbejde.

Opsvinget skal løfte det sociale arbejde

LEDER: Der er ikke tvivl om, at det går godt for dansk økonomi. Derfor går jeg optimistisk ind i det nye år, hvor særligt første halvår kommer til at stå i OK18’s tegn, for det må betyde, at der også er råd til bedre lønninger til de offentligt ansatte.