Studiestart: Engager jer!

Socialrådgiveruddannelsen er en super fed uddannelse, men de konstante nedskæringer presser kvaliteten. Derfor er det i stigende grad nødvendigt, at folk engagerer sig i faglige fællesskaber. Det mener Anders Bruun Andersen, nytiltrådt formand for Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende.

– De konstante nedskæringer på uddannelsesområdet.

Sådan lyder det kontante svar, når man spørger Anders Bruun Andersen om den største udfordring pt. for socialrådgiverstuderende.

Anders Bruun Andersen er 31 år, bor i København, har netop afsluttet sin bachelor på den internationale linje på socialrådgiveruddannelsen på Metropol i København, og så er han nytiltrådt formand for Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende (SDS).

– Socialrådgiveruddannelsen er fortsat et super fedt studie, men de stadige nedskæringer og sammenlægninger presser kvaliteten af uddannelsen. Samlet set er der fyret knap 800 ansatte på professionshøjskolerne inden for det seneste år. Mange i administrationen, men også undervisere, og der er lagt op til endnu flere nedskæringer. Så uddannelseskvaliteten er under pres. Derfor vil jeg også opfordre nye studerende til at tage ansvar og organisere sig. I SDS eller DSR. For sammen står vi stærkere, siger Anders Bruun Andersen.

Han selv har været medlem af SDS, siden han begyndte på socialrådgiveruddannelsen i januar 2015. For hos ham ligger det på rygraden, at man organiserer sig med sine fagfæller og gør faget stærkere. Sammen.

Når han valgte at stille op som afløser for sidste års formand – Signe D. Jørgensen – handler det om et stigende engagement i det faglige fællesskab og en stor lyst til at arbejde på fuld tid med SDS i et helt år. Anders Bruun Andersen har hidtil været bestyrelsesmedlem i SDS i København.

– Personligt har jeg fået rigtig meget ud af mit engagement i SDS. Jeg har fået et fagligt fællesskab, jeg er blevet skarpere på selve faget – både qua de mange faglige arrangementer, som SDS står får, men også helt generelt ved at være med i SDS. For her får man en masse viden om studiet, om fagpolitik, om socialpolitik og alt muligt andet, fortæller Anders Bruun Andersen.

Plads til alle

Hans ambition er at bygge videre på det gode arbejde, som den foregående daglige ledelse af SDS har stået i spidsen for. Hvor medlemstallet er steget, så der nu er omkring 2800 studerende organiseret i SDS fordelt på 13 uddannelsessteder.

– Organiseringsgraden skal fortsat stige, og en af mine mærkesager er at styrke SDS som fagligt fællesskab for studerende og gøre det endnu mere synligt, hvad SDS kan. For jo flere man er, jo mere man arbejder sammen, jo stærkere en stemme har man. I forhold til institutionslederen, i forhold til Folketinget, og når der sker nedskæringer, mener Anders Bruun Andersen.

– Samtidig skal vi fortsat arbejde med forskellige måder at være medlem på ude i lokalafdelingerne. Forskellige måder at engagere sig på. For nogle vil det være noget socialt krydret med lidt fagligt. For andre noget fagpolitisk eller socialpolitisk, og der skal være plads til alle.

Kritisk stillingtagen

Af øvrige mærkesager vil Anders Bruun Andersen gerne være med til at forme de studerende, så de bliver mere kritiske over for den socialpolitiske dagsorden og endnu bedre til at råbe vagt i gevær.

– På mange måder er velfærdssamfundet under pres. Der sker hele tiden forringelser, og flere og flere grupper får ikke adgang til hjælp. Så SDS skal i endnu højere grad tydeliggøre vigtigheden af, at socialrådgiverstuderende er kritiske og går aktivt ind i protester, debatter og andre aktivistiske tiltag, siger Anders Bruun Andersen. Som sin sidste mærkesag fremhæver Anders Bruun Andersen uddannelseskvaliteten.

– Kvaliteten er under pres, så det er et klart fokuspunkt. Samtidig efterspørger mange studerende mere praksisorienteret undervisning – herunder mere praktik og mere praksisorienterede eksamensformer. Men jo flere nedskæringer, jo større hold, jo sværere er det at praktisere praksisorienteret undervisning. Så igen tag ansvar for jeres studie – og engager jer, lyder opfordringen.