Opsvinget skal løfte det sociale arbejde

LEDER: Der er ikke tvivl om, at det går godt for dansk økonomi. Derfor går jeg optimistisk ind i det nye år, hvor særligt første halvår kommer til at stå i OK18’s tegn, for det må betyde, at der også er råd til bedre lønninger til de offentligt ansatte.

Godt nytår. Vi er netop trådt ind i 2018, og jeg håber, at I alle har nydt en velfortjent juleferie.

2018 startede som altid med statsministerens nytårstale, som i år slog fast, at det (åbenbart) går så godt, at der er råd til både bedre velfærd og skattelettelser. Nuvel. Det regnestykke kan jeg ikke helt få til at gå op, men der er ikke tvivl om, at det går godt for dansk økonomi. Derfor går jeg optimistisk ind i det nye år, hvor særligt første halvår kommer til at stå i OK18’s tegn, for det må betyde, at der også er råd til bedre lønninger til de offentligt ansatte.

I det politiske landskab er der også bred retorisk enighed om, at vi skal værne om velfærdsstaten som en løftestang for samfundets mest udsatte. Men vi må konstatere, at der er grund til bekymring for udviklingen i øjeblikket. Der er store udfordringer, for eksempel med ledige, der er for længe på kontanthjælp, og mange flere børnefamilier, som lever i fattigdom.

Når vi ser, at det går den forkerte vej, skal vi som faggruppe kæmpe imod med vores unikke socialfaglige indsigt og argumenter.

Det sociale arbejde er grundstenen i velfærdssamfundet. Det viser vi som faggruppe dagligt, og det har vi gjort gennem årtier. Flere forsøger at tegne et billede af, at pengene til sociale indsatser bruges i blinde, men vi har historien på vores side, når vi siger, at det betaler sig at investere i sociale indsatser – både for den enkelte og for hele samfundet.

Hvis vi eksempelvis kigger seks årtier tilbage, levede enlige mødre stigmatiseret på kanten af samfundet. Sådan er det ikke længere. Ved en massiv social indsats lykkedes det at nedbryde barriererne for de enlige mødre – ikke mindst ved opfindelsen af uddannelsesrevalidering, som desværre bliver brugt mindre nu. De faggrupper, som dagligt arbejder for at omsætte de flotte ord om en solidarisk velfærdsstat til mærkbar virkelighed for de mest udsatte borgere, skal tilbydes et ordentligt arbejdsmiljø. Det er en kerneopgave for vores faglige fællesskab i DS at sikre en fornuftig balance mellem arbejdsliv og fritidsliv. Og det er en kamp, som vi vil fortsætte i 2018 – nu har vi jo også fået Dronningens ord for, at der skal være tid til at gøre noget ”unyttigt” ved siden af arbejdet.

Udviklingen viser, at der mere end nogensinde er brug for os som faggruppe. Men vores rammer og vilkår skal være i orden, for vi har ret til et arbejdsmiljø med arbejdsglæde, hvor vi ikke bliver nedslidte – derigennem kan vi sikre kvaliteten i det kontinuerlige sociale arbejde. Så i OK18’s tegn vil jeg slutte af med en stærk opfordring til, at I bliver ved med at blande jer i debatten om jeres løn- og arbejdsforhold både på og uden for arbejdspladsen. Tak for jeres store indsats i 2017!