Studiestart: Vær åben om både stærke og svage sider

Efter 10 år i detailhandel – blandt andet som souschef i en sportsforretning - og to år som professionel soldat valgte den nu 31-årige Niels Kjær Esbensen at skifte spor. Han går nu på socialrådgiveruddannelsen i Esbjerg og opfordrer studerende til at se hinandens forskelligheder som en styrke.

Det er vigtigt, at man er åben over for sine medstuderende og fortæller om både stærke og svage sider. Her på UC Syd i Esbjerg, hvor jeg går på Modul 2, bliver vi alle screenet blandt andet for dysleksi, og skal man have det maksimale ud af uddannelsen, er det nødvendigt, at man er ærlig over for både sig selv og andre. Så man kan få de rette hjælpemidler.

– Vi er 35 på holdet, og en otte stykker af os har fået hjælpemidler. Jeg vidste godt, at jeg var ordblind, men jeg har aldrig tidligere fået hjælp til det. Her på skolen har jeg fået både programmer, der kan læse bøger op og en læsepen, der kan scanne tekster ind.

– Så åbenhed er vigtig. Det samme er det at kunne acceptere hinanden, som dem vi er. Acceptere, at ikke alle i ens studiegruppe er lige gode til at læse og skrive, men til gengæld kan jeg så bidrage med noget andet – blandt andet erfaringer fra to år som professionel soldat og 10 års arbejde i detailhandlen, heraf to år som souschef i en sportsforretning med ansvar for de ansattes trivsel.

Det sociale er vigtigt

– Skal de studerende trives, kræver det, at vi også lærer hinanden at kende mere privat via forskelli ge sociale arrangementer. Her må man som studerende selv gøre en indsats, og derfor har jeg også meldt mig ind i festudvalget.

– På mit hold kommer mange studerende langvejs fra – jeg bor selv i Fredericia. Flere har børn, jeg har selv to børn på to og fem år. Det giver nogle udfordringer i forhold til det sociale. Folk er for eksempel ikke så begejstrede for noget med overnatninger. Men så må man tilpasse de sociale arrangementer til holdet, og opfordre de studerende til at deltage.

Høj faglig standard

– Jeg søgte ind på socialrådgiveruddannelsen, fordi jeg gerne ville arbejde med mennesker og gerne ville prøve noget nyt og anderledes. Et skifte jeg er glad for. For uddannelsen er spændende og udfordrende og har en faglig høj standard. Både elever og lærere er interesserede, engagerede og villige til at tage nogle diskussioner, og lærerne er super gode sparringspartnere.

– Indtil videre har uddannelsen kun handlet om kommuner og offentlige instanser. Jeg glæder mig til, at vi bevæger os lidt over i den private sektor også.

– Det er vigtigt, at socialrådgiveruddannelsen bliver ved med at være så god som mulig. Derfor er jeg medlem af Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende, for de er med til at sikre kvaliteten.