Unge ser ikke alkoholproblemer – de ser fester

5 HURTIGE Unge vil gerne tale om alkohol, men unge, der drikker for meget, er svære at få til at søge rådgivning. Det viser evalueringen af pilotprojektet AlkoTalk med individuelle samtaler, som Pernille Hjarsbech fra VIVE var projektleder på.

Allerførst: Hvilke unge var det, projektet forsøgte at få fat i?

Det var unge, der drikker mere end 30 genstande om ugen. Der var to grunde til at have øje for dem: Dels at danske unge generelt drikker meget, dels at Novavi – den organisation, der stod bag projektet – har en klar erfaring med, at misbrug starter tidligt i livet.Man kunne godt få de unge i tale om alkohol, men ikke lokke dem videre til rådgivende samtaler. Hvorfor?

Helt grundlæggende fordi de unge ikke opfatter deres alkoholforbrug som noget, der er så problematisk, at man skal gå til samtaler om det. De forbinder ikke festglade unge, der drikker sammen med deres venner, om nogle, der har et problematisk alkoholforbrug. Lidt generaliserende sagt, så tænker de på manden på bænken, når man snakker om et skadeligt alkoholforbrug.

I peger blandt andet på, at alkohol og uddannelse følges ad. Hvordan?

Projektet har været gennemført på både erhvervsskoler og gymnasier, og der var en meget tydelig forskel. For alkohol er fjernet på erhvervsskolerne, og det gør det ekstra tydeligt, hvor meget festkulturen fylder og hænger sammen med gymnasielivet. Det er en meget integreret del af de unges liv at drikke alkohol, der hænger sammen med den livsfase, de er i, hvor alkohol er en integreret del af både ungdomsliv og socialt liv.

Hvad er de vigtigste erfaringer fra projektet?

Hele den røde tråd er det misforhold, at de unge ikke så det problem, som projektet forsøgte at adressere. Og det var ikke kun de unge. Også hos de voksne omkring dem er der et generelt fravær af en problematisering af alkoholforbruget. Det opfattes som en normal del af ungdomslivet.

Projektet lykkedes jo ikke med at få unge til individuelle samtaler om deres alkoholforbrug. Hvad kan man bruge de her erfaringer til?

I det her set-up har de individuelle samtaler ikke fungeret. Men hvis man tænker samtaler bredere end til at handle om alkoholforbrug, så kunne det måske virke. Det vil være oplagt at have mere fokus på de unges netværk, fordi alkohol er så socialt betinget – og så skal det være en præmis, de unge selv er med på. Det skal ikke påbydes ovenfra med påbud og forbud.

 

Pernille Hjarsbech er projektleder hos VIVE. Har været projektleder på evalueringen af ”Alko-Talk – alkoholrådgivning til unge”