Højere løn og pension – og bedre arbejdsvilkår

OK18: Vi har spurgt fem tillidsvalgte, hvilke overenskomstkrav, de mener, er vigtigst.

TANIA KVIST LARSEN

Nyvalgt fællestillidsrepræsentant, Aalborg Kommune:

Kravet om højere løn er vigtigt. Langt de fleste medlemmer prioriterer lønstigninger, og det er vigtigt, at vi lytter efter det.

Det er afgørende, at der bliver lavet en fair aftale om lokal løndannelse, der virker. Som tillidsrepræsentanter bliver vi ofte mødt med, at der ikke er penge i kassen til at forhandle lokal løn, og det gør det svært at insistere på en lønforhandling.

Bedre vilkår for tillidsrepræsentanter er også et vigtigt krav, som går hånd i hånd med kravet om flere tiltag, der bidrager til et bedre arbejdsmiljø. Eksempelvis krav om årlige forhandlinger om sagstal – for hvem skal gøre det, hvis der ikke er tid til det?

Vi skal være på arbejdsmarkedet i mange år, og vi har ofte et hårdt psykisk arbejdsmiljø, så det er helt oplagt at stille krav om bedre seniorforhold. Vi har brug for seniorernes erfaring og dygtighed – og vi skal passe på dem.

TINA MORTENSEN

Fællestillidsrepræsentant, Odense Kommune:

Kravene om højere løn, grundløn og pension er meget vigtige. Hvis vi eksempelvis kan få hævet grundlønnen for ledere, så får vi lidt mere spillerum for de medlemmer, der har været på arbejdsmarkedet i lang tid. Det er særlig vigtigt set i lyset af, at det er så svært at komme igennem med kravet om at forhandle ny løn lokalt, hvis medlemmer nærmer sig lønniveauet for en leder.

– DS’ krav om en årlig forhandling om sagstal giver rigtig god mening – også her i Odense, hvor vi har haft mange udfordringer med arbejdsmiljøet. Vi har eksempler på medlemmer, der arbejder gratis om aftenen for ikke at komme bagud. Der skal være sammenhæng mellem sagstal og de 37 timer, man har til rådighed om ugen.

– Generelt har DS stillet nogle gode krav – som gavner både nye og ældre kollegaer i faget.

HELLE GABA

Fællestillidsrepræsentant, Region Hovedstadens Psykiatri:

Højere løn og højere pension er vigtige krav, så vi kan sikre reallønnen. Også højere grundløn til basisstillinger er et krav, som jeg håber, overlever i forhandlingerne. Tiden er moden til at hæve grundlønnen. Det ville være positivt, hvis man fik grundlønnen ændret fra løntrin 31 til 37. Her i Region Hovedstadens Psykiatri indplaceres langt det fleste på grundløn 37.

– Vi har lige haft lokale lønforhandlinger i efteråret, og meldingen er, at der ikke er afsat midler, så det er nødvendigt, at arbejdsgiverne bliver forpligtet til at afsætte midler til de lokale lønforhandlinger. Og også gerne med pligt til at lave en oversigt over tilbageløbsmidler.

– Og kravet om at understøtte, at socialrådgivere dygtiggør sig hele arbejdslivet er vigtig. Folk vil rigtig gerne efteruddanne sig, men i praksis kan det være svært. Derfor er det afgørende, at kompetencefondene fastholdes – gerne i en styrket version.

MARIE VITHEN

Fællestillidsrepræsentant, Socialforvaltningen i Københavns Kommune:

Jeg mener, at højere løn og pension er et af de vigtigste krav, fordi det bliver sværere og sværere for os at forhandle reelle lønstigninger hjem ved lokale lønforhandlinger – og vi har brug for en lønstigning, der kan mærkes.

– Pensionen er et vigtigt krav. Jeg mener, at vi skal ende på 16 til 17 procent. Det svarer til, hvad PKA anbefaler, at man skal have for at opnå 80 procent af sin månedsløn, når man går på pension. Så det er vigtigt, at der under forhandlingerne bliver arbejdet på at hæve pensionsprocenten på de lave grundlønsindplaceringer.

– Jeg hæfter mig også ved kravet om, at socialrådgivere med en kandidatuddannelse skal anerkendes med en højere lønindplacering eller et særligt forløb. Det er fornuftigt, og det er nødvendigt, hvis vi skal kunne favne dem i vores fagforening.

– Og seniorrettighederne skal selvfølgelig styrkes i og med, at vi skal blive længere og længere på arbejdsmarkedet – og vi får nok ikke mindre travlt. Jeg kan eksempelvis først gå på pension, når jeg er 71 år.

CHRISTINE HEMME

Tillidsrepræsentant, lektor og uddannelsesansvarlig, VIA Efter- og videreuddannelse, Aarhus:

– Generelt er det nogle vigtige og relevante krav, men nu jeg sidder på statens område, er der nogle krav, som er meget, meget vigtige. Et af dem er lokal løndannelse. Alle de år, jeg har været tillidsrepræsentant,

har det været svært at få de lokale lønforhandlinger til at fungere, fordi der ikke er afsat tilstrækkelig mange midler. Man mangler følelsen af at blive anerkendt – i kroner og øre. Hvis vi overhovedet skal have lokal løn, skal der sættes ordentlige beløb af til det.

– I en tid, hvor kravene om at dygtiggøre sig stiger, skal vilkårene i forbindelse med efter- og videreuddannelse forbedres. En ting er, at man får bevilget efteruddannelse, men det er benhårdt at tage et længere efteruddannelsesforløb, hvis man ikke får frihed til det.

– Retten til en senioraftale og nedsat tid er også et vigtigt krav. Det giver ikke mening, når arbejdsgiverne taler om, at seniordagene skal udskydes, så man tidligst kan få seniordage fra fem år, før man går på pension. Måske skal man netop have ret til seniorordninger, fordi man skal være i længere tid på arbejdsmarkedet.