Nyheder

DS: Socialrådgiveres høje stressniveau er uacceptabelt og kalder på politisk handling

En ny undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) viser, at socialrådgivere er den mest stressede faggruppe blandt danske lønmodtagere. Socialrådgivernes formand kalder det alarmerende og understreger, at det høje stressniveau kalder på politisk handling.

18.03.2019

Ny hovedlov skal sikre helhedsorienterede indsatser

Partierne bag sats-puljen er blevet enige om en aftale om principperne for den hovedlov, der skal samle indsatser fra syv love på beskæftigelses-, sundheds-, social- og undervisningsområdet. Principperne skal drøftes af partierne i første halvdel af 2019, og først derefter bliver hovedloven behandlet i Folketinget.

20.12.2018

DS lægger flere penge i strejkekassen

Repræsentantskabet i Dansk Socialrådgiverforening besluttede at hæve kontingentet med 20 kroner pr. måned for at ruste foreningen til kommende konflikter.

13.12.2018

Medlemsfremgang styrker DS’ økonomi

Flere medlemmer og stram økonomistyring betyder, at Dansk Socialrådgiverforening går ind i 2019 med et økonomisk overskud.

13.12.2018

Politikerne skal sikre sociale projekter efter satspuljen

Dansk Socialrådgiverforening ser positivt på afskaffelsen af satspuljen, men ikke uden bekymring, fortæller formand Mads Bilstrup.

03.12.2018

Statsansatte står sammen mod Moderniseringsstyrelsens angreb på OK18

Ved OK18 stod de ansatte i staten sammen om at sikre den betalte spisepause. Dermed viste vi, at statens arbejdsgivere ikke ensidigt kan forringe de ansattes vilkår uden forhandling.

30.11.2018

DS lægger flere penge i strejkekassen

Repræsentantskabsmødet i Dansk Socialrådgiverforening besluttede lørdag at hæve kontingentet med 20 kroner pr. måned for at ruste foreningen til kommende konflikter.

24.11.2018

Debat om fejl i børnesager ruller videre

Juraen bør understøtte det sociale arbejde, men for socialrådgivere på børneområdet står meningsløse regler i vejen for den gode sagsbehandling. Det kom frem på et arrangement om vilkårene for arbejdet med børnesager i København - en opfølgning på den debat, der har kørt i fagbladet med udgangspunkt i borgerrådgiverens rapport, der viste, at der var fejl i alle de undersøgte børnesager.

19.11.2018

DS støtter investeringer, men advarer mod spekulation

Med et lovforslag om at oprette Den Sociale Investeringsfond vil regeringen bane vej for nye måder at løse sociale problemer på. DS støtter regeringens målsætning om, at der i højere grad skal tænkes i helhedsorienterede, forebyggende indsatser, men advarer mod flere faldgruber i forslaget.

17.09.2018

DS: Forenklings-aftale kræver bred vifte af tilbud

Den nye aftale om en forenkling af reglerne på beskæftigelsesområdet er som en buffet af gode og knap så gode retter. De bedste har Dansk Socialrådgiverforening selv været med til at udvikle.

17.09.2018