Fattigdom skader integrationen

De meget lave ydelser skader integrationen og får ikke flygtninge i job på længere sigt. Det fastslår en ny analyse fra Rockwool Fondens Forskningsenhed – som peger på, at starthjælp gør flygtninge til Danmarks fattigste. Som en af flere utilsigtede konsekvenser af den lave ydelse mistede kvinderne det økonomiske incitament til at deltage i integrationsindsatsen. Færre børn kom i daginstitution – og klarer sig også dårligere i skolen.

Indførelsen af starthjælp tilbage i 2002 fik flere flygtninge hurtigere i arbejde. Men på trods af den hurtigere beskæftigelse, har starthjælpen ingen effekt på beskæftigelsen på den lange bane. Til gengæld har starthjælpen en række utilsigtede konsekvenser, som skader integrationen. Det konkluderer en ny analyse fra Rockwool Fondens Forskningsenhed.

Forskerne bag rapporten har sammenlignet flygtninge, der fik opholdstilladelse i Danmark før og efter starthjælpen blev indført i 2002. De to grupper modtog henholdsvis kontanthjælp og den væsentligt lavere starthjælp, som minder om integrationsydelsen.

Målet var, at ydelsen, som sænkede ydelsesniveauet med 35 til 40 procent, skulle få flere i job hurtigere. Det lykkedes også – på kort sigt. Efter et til to år finder flere flygtninge med starthjælp som sikkerhedsnet et job i forhold til flygtninge med kontanthjælp som sikkerhedsnet. Men forskellen udlignes over tid, og efter 9 til 10 år er der ingen forskel på jobeffekten mellem de to grupper. For begge grupper gælder det, at 34 procent er i job. Til sammenligning ligger beskæftigelsen for danskere i almindelighed på over 70 procent.

DS: Uværdig behandling

Da de fleste flygtninge stadig stod uden job efter at starthjælpen blev indført, var den direkte konsekvens af de lavere ydelser, at flygtninge gik fra at være en gruppe med lave indkomster til at være blandt de fattigste i Danmark.

– Rapporten bekræfter, hvad socialrådgiverne har sagt længe, nemlig at arbejdet med at integrere  udlændinge i Danmark lider, når man gør dem fattige, siger Mads Bilstrup, formand for Dansk  Socialrådgiverforening med henvisning til, at analysen viser, at:

– Børnene klarer sig dårligere i skolen, færre går i daginstitution og færre kvinder deltager i integrationsprojekter. Samtidig tyer markant flere til kriminalitet for at kunne betale deres regninger. Så man kan sige, at den fattigdomsskabende starthjælp er indført til ingen verdens nytte. Det er både en uværdig behandling af de mennesker, der kommer til Danmark på flugt, og dyrt for hele samfundet, siger Mads Bilstrup.

» Du kan læse rapporten på www.rockwoolfonden.dk.