Nyheder

Ny kompetencefond på statens område

Som et resultat af OK18 kan statens medarbejdere søge penge fra Den Statslige Kompetencefond til individuel kompetenceudvikling.

10.04.2019

Nye målsætninger for DS’ arbejdsmiljøarbejde

Dansk Socialrådgiverforenings hovedbestyrelse har på sit møde i marts besluttet en række målsætninger for DS’ arbejdsmiljøarbejde under overskriften ’Mere fag og arbejdsglæde’.

10.04.2019

Ny ferielov betyder også nye ferieregler i staten

De nye ferieaftaler er på plads - men inden de gælder, skal vi først have en overgangsperiode – læs med her.

06.02.2019

DS’ repræsentantskab har vedtaget resolution om arbejdsmiljø

På DS’ repræsentantskabsmøde i november blev der vedtaget en resolution om arbejdsmiljø med titlen ’Mere fag og arbejdsglæde’.

06.02.2019

OK18 og de nye overenskomster på DS’s område

Det er altid en langsommelig proces med at få revideret de nye overenskomster oven på en overenskomstforhandling – det gælder også denne gang.

06.02.2019

Ny velkomstpjece til TR

Ny velkomstpjece til TR med masser af relevante informationer – måske kan den også give inspiration til det næste TR-netværksmøde, du skal til, eller når du har TRUS med din regionskonsulent.

06.02.2019

Arbejdsmiljøprisen 2019

Gør I noget særligt for arbejdsmiljøet på din arbejdsplads? Har I skabt resultater, som andre arbejdspladser kan lære af? F.eks. om introduktion af nyuddannede. Indstil jer til Arbejdsmiljøprisen 2019. Fristen er udskudt til den 13. februar.

06.02.2019

Leder – Region Syd

Læs regionformand Anne Jørgensens leder til nyhedsbrevet sendt ud til alle kommunalt og regionalt ansatte tillidsvalgte i Region Syd den 6. februar 2019.

06.02.2019

Ny TR-uddannelse til de statslige TR’ere

Vi ændrer uddannelsen, så der fremover er to helt identiske forløb om året. Vi vil fortsat undervise i de vigtige temaer, der undervises i i dag – men fremover vil der være mere fokus på TRs muligheder for indflydelse, nye perspektiver på forhandling, involvering af medlemmer og klub samt TRs lederskab.

06.02.2019

TR-uddannelsen anno 2019

I DS har vi udviklet en hel ny TR-uddannelse, som går i luften i 2019. For TR-suppleanter er der arrangeret særlige dage i hver region. Tilmeld dig allerede nu.

19.12.2018