Temamøde om psykisk arbejdsmiljø

Hvordan får vi mere indflydelse? BFA inviterer trioen til halvdags temamøder om ’Indflydelse, udvikling og fællesskaber’ fem steder i landet i oktober/november.

26.06.2024

Styrk din handlekraft som arbejdsmiljørepræsentant

Få ideer, tips og råd til samarbejdet om arbejdsmiljøet på arbejdspladsen, hvordan du kan udfylde rollen som arbejdsmiljørepræsentant og få mere indflydelse.

26.06.2024

Det bliver en fest!

- med fagligt fællesskab, lækker mad og lidt til eftertanke… Sæt kryds ved 4. oktober!

26.06.2024

Stor TR-undersøgelse til august

I august vil alle tillidsvalgte i DS modtage et spørgeskema udsendt af Epinion i forbindelse med en omfattende TR-undersøgelse, som DS står bag sammen med FH og KU.

26.06.2024

Nye regler om arbejdstidsregistrering

1. juli træder nye regler i kraft om registrering af arbejdstid. Få en kort introduktion her.

26.06.2024

Hvad får du og dine kollegaer ud af at være medlem af DS?

Næstforkvinde Jannie Bertz, vil rigtig gerne komme ud til dig og snakke med dine kollegaer – både medlemmer og ikke-medlemmer – med fokus på at gøre alle klogere på værdien af at være medlem af DS.

26.06.2024

Vi ønsker dig en rigtig god sommer!

Inden ferien starter, vil vi gerne sige TAK til dig for det store og vigtige arbejde, du hver dag udfører til gavn for medlemmer af Dansk Socialrådgiverforening. Din indsats er afgørende!

26.06.2024

Hvad får du og dine kollegaer ud af at være medlem af DS?

Næstformand Betina Agger vil rigtig gerne komme ud til dig og snakke med dine kollegaer – både medlemmer og ikke-medlemmer – med fokus på at gøre alle klogere på værdien af at være medlem af DS.

22.05.2024

Lokal løn kører uændret videre i OK24 perioden

I forlængelse af de ekstraordinært høje generelle lønstigninger ved OK24, samt de mange særlige lønstigninger til socialrådgiverne næste år, har nogle arbejdsgivere problematiseret, om der er lige så mange penge til lokal løn nu. Reglerne for lokal løn er uændrede, og der skal derfor være de samme penge til lokal løn som hidtil.

22.05.2024

SPARK udvider med en SPARK-linje

Konsulenterne i SPARK kan nu også give telefonisk sparring til tillidsvalgte og ledere. SPARK står for Samarbejde om Psykisk ARbejdsmiljø i Kommunerne.

22.05.2024