Nyheder

Tag godt imod de nye praktikanter

Snart rykker et nyt hold af socialrådgiverpraktikanter ind på jeres arbejdspladser. For mange vil det være første gang, at de for alvor skal omsætte teori og metode til en reel praksis. Og for nogle vil det også være første gang, at de skal indgå i et kollegafællesskab.

07.09.2022

Nyt pilotkursus i psykisk arbejdsmiljø for trio’er

PUF udbyder et gratis pilotkursus for ledere, TR og AMiR fra samme arbejdsplads på det kommunale eller regionale område.

07.09.2022

Nye anmelderegler for anmeldelse af arbejdsulykker

Fra 1. juli 2022 er der trådt nye regler i kraft for anmeldelse af arbejdsulykker. Der er tale om forenklinger vedrørende frister for anmeldelse.

07.09.2022

Hvad gør du og kollegaerne under valg i DS?

Læs regionsformand Mie Vode Molls leder til nyhedsbrevet sendt ud til alle tillidsvalgte i Region Syd den 7. september 2022.

07.09.2022

Restitution og pauser

Er restitution og pauser et diskussionstema på din arbejdsplads? Så kan du finde materiale til dialogen på arbejdsmiljøweb.dk.

07.09.2022

Det sociale arbejde i Kriminalforsorgen

Længere straffe, og mangeårigt pres på medarbejderne, skaber problemer i Kriminalforsorgen. Det rammer også det sociale arbejde i Kriminalforsorgen.

07.09.2022

Nøglen til en god start for nyuddannede socialrådgivere

Brug KL og DS’ fælles inspirationsmateriale til at iværksætte introduktionsforløb og mentorordninger for nyuddannede og nyansatte socialrådgivere.

07.09.2022

Mere fag og arbejdsglæde: Få inspiration til bedre fastholdelse af kollegerne

DS har udgivet en materialesamling med inspiration til metoder og redskaber, som trio’en kan bruge på arbejdspladsen. Løsningskatalog nr. 6 handler om ’Mere fastholdelse’.

07.09.2022

Øremærket barsel

De nye regler for øremærket barsel trådte i kraft for forældre til børn født eller modtaget den 2. august 2022 eller senere.

07.09.2022

Trio efterlyses – få træning i at facilitere processer til at styrke arbejdsfællesskabet

BFA efterlyser en trio eller en arbejdsmiljøgruppe til få træning i at facilitere dialoger og processer om at styrke kontorarbejdspladsens arbejdsfællesskab.

07.09.2022