Nyheder

Højere fradrag gør medlemskab af DS billigere

Når dit skattefradrag er trukket fra, så koster et medlemsskab af Dansk Socialrådgiverforening reelt set 409 kr. om måneden, selvom kontingentet er 550 kr. om måneden.

24.01.2024

Nye arbejdsmiljøregler: Prioriter det psykiske arbejdsmiljø højt

To nye vejledninger fra Arbejdstilsynet om belastende krav i arbejdet signalerer tydeligt, at det psykiske arbejdsmiljø skal prioriteres højt og understreger arbejdsgiverens ansvar for at forebygge problemer.

06.12.2023

Min opgave er at tale revolutionen ned

Afdelingsleder Kamilla Kaup-Nielsen blev nomineret til Komponents pris for årets speciale, der handler om at skulle understøtte mening og indflydelse i arbejdet med en forandret kerneopgave hos de uddannelsesvejledere i Mariagerfjord Kommune, hun er leder for.

06.12.2023

Sådan rekrutterer du din nyuddannede kollega

Husk at byde velkommen til de nyuddannede kollegaer og inviter dem indenfor i det faglige fællesskab på arbejdspladsen. Hvis de ikke allerede er medlemmer, kan du hjælpe dem med at melde sig ind online. Her har vi samlet alle de gode argumenter for, hvorfor de skal melde sig ind.

06.12.2023

Afregningen af udlæg i forbindelse med TR-uddannelse sker nu elektronisk

DS nye elektroniske afregningssystem til udlæg er gået i luften. Det betyder, at deltagere på TR-uddannelsen fra december 2023 skal benytte den digitale portal hos zExpense, hvor man udfylder den elektroniske formular og uploader alle bilag digitalt.

06.12.2023

Det er nu muligt at betale kontingent månedligt

Det er muligt for både eksisterende medlemmer samt potentielle medlemmer at betale kontingent månedligt fremfor kvartalsvis – hvis dette ønskes.

06.12.2023

DS-facebookgruppe for arbejdsmiljørepræsentanter

Som arbejdsmiljørepræsentant kan du blive medlem af en særlig DS-facebookgruppe for AMiR, hvor man kan få flere arbejdsmiljønyheder og dele erfaringer.

06.12.2023

Nye vejledende sagstal kan øge trivsel og kvalitet i arbejdet

Dansk Socialrådgiverforening har revideret de vejledende sagstal på baggrund af en ny undersøgelse af sagstal i de kommunale forvaltninger. Desuden er der udarbejdet materialer, I kan bruge til at drøfte sagstal på arbejdspladsen.

06.12.2023

Hvorfor er det, vigtigt at du har styr på dine medlemmer?

Det er af afgørende betydning, at du som TR hele tiden ved, hvem der er med i din klub - og hvem der eventuelt kunne blive medlem.

06.12.2023

Tal om smerter

19 procent af socialrådgiverne tager medicin for at komme igennem en arbejdsdag! BFA Velfærd og Offentlig Administration har lave en serie materialer til at tale om og tage hånd om smerter på arbejdspladsen.

06.12.2023