Sundhedsreform: Det vil nedlæggelse af regionerne betyde for socialrådgiverne

Regeringen har meldt ud, at de ønsker at erstatte regionerne med det nye Sundhedsvæsen Danmark. Men hvad vil det betyde for de socialrådgivere, der i dag er ansat i regionerne? Det har Dansk Socialrådgiverforening fået svar på fra Finansministeriet.

Regeringen præsenterede i midten af januar sit sundhedsudspil, der i korte træk går ud på at nedlægge regionsrådene og i stedet oprette den administrative enhed Sundhedsvæsen Danmark, som er underinddelt i fem sundhedsforvaltninger, der kommer til at dække de fem geografiske områder, som regionerne dækker i dag.

En af Sundhedsvæsen Danmarks opgaver bliver at stå for overenskomsterne i sundhedsvæsenet, skriver regeringen i sundhedsudspillet. Og på pressemødet sagde statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), at langt de fleste ansatte i det danske sundhedsvæsen ikke vil blive berørt ansættelsesmæssigt af denne omlægning.

DS vil kæmpe for medlemmers rettigheder

Men hvad betyder det mere præcist for de socialrådgivere, der i dag er ansat i regionerne? Det har Dansk Socialrådgiverforening spurgt Finansministeriet om. I svaret skriver Finansministeriet blandt andet.

”Det er regeringens hensigt, at Sundhedsforvaltningerne indtræder i regionernes rettigheder og forpligtelser. De vil således overtage arbejdsgiverrollen fra regionerne. Og de vil som nye ansættelsesmyndigheder indtræde i de rettigheder og forpligtelser, der består på overdragelsestidspunktet i henhold til overenskomster mv.”

Mens det ser ud til, at ansættelsesvilkårene bliver videreført på sundhedsområdet, står de socialrådgivere, som arbejder inden for det specialiserede socialområde, til at overgå til kommunerne. DS har allerede – sammen med en række andre organisationer – udtrykt bekymring for konsekvenserne ved at flytte højt specialiserede og komplekse opgaver fra det regionale niveau til et kommunalt niveau. Der vil også være fuldt fokus på, hvordan en sådan overgang vil påvirke socialrådgivernes ansættelsesvilkår. Hvis regeringens sundhedsudspil skulle blive vedtaget og indført, vil Dansk Socialrådgiverforening følge området tæt og have særligt fokus på de socialrådgivere, der i dag er ansat i regionerne.

– Ingen socialrådgivere skal stilles dårligere i en ny struktur, end de er i dag. Vi vil holde regeringen op på, at socialrådgiverne i regionerne fortsat skal have de rettigheder, de har i dag, siger Dorte Gotthjælp Nielsen, forhandlingschef i Dansk Socialrådgiverforening.

» Læs også lederen “Sammenhæng handler om  meget mere end sundhed.”