Socialrådgiveren 2/19

Indhold

Kampagne for arbejdsmiljørepræsentanter skudt i gang

Flere end 1700 arbejdsmiljørepræsentanter var på Fagbevægelsens Forhandlingsorganisations stormøde i Odense med til at kickstarte kampagnen Arbejdsmiljørepræsentantåret 2019. 25 af dem var socialrådgivere, som deltog sammen med Dansk Socialrådgiverforenings næstformand, Ditte Brøndum.

Socialrådgivere bygger bro mellem psykiatri og kommuner

Regionerne har haft stor succes med Tværfaglige Udgående Teams, som bygger bro fra børne- og ungdomspsykiatrien til den kommunale verden ved at kombinere socialfaglige og psykiatriske kompetencer. Dansk Socialrådgiverforenings formand, Mads Bilstrup, opfordrer politikerne til at lære af erfaringerne og ansætte flere socialrådgivere på sygehusene, hvis de vil skabe bedre sammenhæng i sundhedsvæsenet.

Det er en fordel, at jeg også har siddet på den anden side af bordet

Siden Maj Thorsen valgte at blive selvstændig socialrådgiver, har hun været privat bisidder for en række borgere. Men hvilke dilemmaer er der forbundet med pludselig at sidde på den anden side af bordet? Hvad forventer borgerne af hende? Og hvordan er det at bede borgere i en svær situation om at betale for råd og vejledning af egen lomme?

Bisiddere styrker vores relation til borgerne

Når borgeren tager en bisidder med til møde i forvaltningen skaber det tryghed – og det kan også bidrage med mere præcis viden om borgerens udfordringer. Det fortæller to socialrådgivere – som i deres mødeindkaldelse til borgerne gør opmærksom på, at de er velkomne til at tage en bisidder med.

Bisidderen er en vigtig formidler

Et vellykket møde med det offentlige system kræver en klar og tydelig kommunikation fra begge sider af bordet – og her spiller bisidderen en vigtig rolle, lyder det fra jurist Kristiane Korf, som underviser bisiddere på Center for Frivilligt Socialt Arbejde.

Sexchikane: Socialrådgiver fik 2,3 millioner kroner i erstatning

Syv år efter at en sag om sexchikane blev anmeldt som arbejdsskade, er det lykkedes Dansk Socialrådgiverforening at få tilkendt en erstatning på 2,3 millioner kroner til et yngre kvindeligt medlem. Sexchikanen blev begået af en kvindelig kollega, og efter sagen har medlemmet måtte skifte profession.

Et klart arbejdsgiveransvar

Skal seksuel chikane på arbejdspladserne forebygges, må ledelsen træde i karakter. Indføre en nultolerancepolitik og tackle det som et kollektivt arbejdsmiljøproblem, siger Anette Borchorst – en af forfatterne bag bogen ”Seksuel chikane på arbejdspladsen”.

Nyt om ungdomskriminalitet og børne- og ungepålæg

JURASPALTEN: Folketinget havde op til årsskiftet travlt med at vedtage flere nye love - og nogle af dem er allerede trådt i kraft. Det gælder den nye lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, som blev fremsat den 26. oktober og vedtaget den 18. december til ikrafttræden 1. januar.

Det er jer, der får humlebien til at tro, at den kan flyve!

REGIONSLEDER: Vi har alle en rolle i at tegne problemstillinger og løsninger for socialrådgivernes arbejdsliv og for udsatte borgeres ve og vel. Derfor håber jeg hver dag at se endnu flere, når DS-fællesskabet samles om emner, der kræver kollektiv handling.

Sammenhæng handler om meget mere end sundhed

LEDER: En bedre sammenhæng kræver ikke en grundlæggende omlægning af sundhedsvæsenet. I regionerne har vi allerede rigtig gode erfaringer med, hvordan blandt andre socialrådgivere på sygehusene bygger bro.