Det er jer, der får humlebien til at tro, at den kan flyve!

REGIONSLEDER: Vi har alle en rolle i at tegne problemstillinger og løsninger for socialrådgivernes arbejdsliv og for udsatte borgeres ve og vel. Derfor håber jeg hver dag at se endnu flere, når DS-fællesskabet samles om emner, der kræver kollektiv handling.

Vi vil det hele. Og vi er ret fede, hvis vi selv skal sige det – os, der har viet vores arbejdsliv eller fritid til at styrke socialrådgivernes faglige fællesskab i Dansk Socialrådgiverforening (DS).

Det er min konklusion på de seneste møder i DS’ hovedbestyrelse og regionsbestyrelsen i Øst, som bød på analyser af vores styrker, svagheder, udfordringer og trusler.

Styrkerne fyldte klart mest i analyserne. Men det er der heller ikke noget at sige til, når man ser hvor højt DS og socialrådgiverne er placeret i mediernes og politikernes bevidsthed. DS’ formænd har været blandt de mest citerede i pressen de seneste år, ligesom der entydigt er flere tillidsfolk og menige medlemmer, der blander sig i den offentlige debat.

Partier fra hele det politiske spektrum anser DS som en troværdig aktør, og vi har haft betydelig indflydelse på regeringens nye sammenhængsreform. I Region Øst oplever vi større engagement blandt medlemmerne gennem flere kampvalg til tillidsposterne, stigende fremmøde til klub- og medlemsarrangementer og en helt ny bevidsthed og interesse omkring overenskomsterne.

Alligevel er vi ikke tilfredse. Vi sigter hele tiden højere: Medlemsprocenten skal stige, socialrådgivernes arbejdsmiljø skal forbedres markant, uddannelsen skal styrkes, overenskomsterne skal blive bedre, og vi skal videreudvikle vores service over for medlemmerne. Det er store visioner og opgaver for fem frikøbte politikere, 40 fritidspolitikere og 80 ansatte (foruden dog de aktive studentermedlemmer). Det burde næsten ikke kunne lade sig gøre. Men det kan det! For DS og vores ressourcer er meget mere end politikere og ansatte. DS er dig som menig socialrådgiver, din tillidsrepræsentant, din arbejdsmiljørepræsentant og dine fagligt stolte kollegaer.

Det er jer, der tilsammen sætter ambitions- og forventningsniveauet i DS. Det er jer, der klæder sådan en som mig på med viden og argumenter, der giver socialrådgiverne indflydelse trods omkringliggende trusler så som individualisering og genstridig arbejdsgiveradfærd. Det er jer, der får humlebien DS til at tro, at den kan flyve!

Det betyder også, at vi alle 18.000 medlemmer skal være vores ansvar bevidst. Vi har alle en rolle i at tegne problemstillinger og løsninger for socialrådgivernes arbejdsliv og for udsatte borgeres ve og vel. Derfor håber jeg hver dag at se endnu flere, når DS-fællesskabet på arbejdspladserne, i regionerne og på landsplan samles om emner, der kræver kollektiv handling.

P. S. Naturvidenskaben har faktisk fundet ud af, at humlebien godt kan flyve… Ved hjælp af meget hurtige vingeslag, hurtig rotation af vingerne og hurtige retningsændringer af vingens bevægelser. I DS bruger vi ikke helt samme virkemidler, men som humlebien er vi både energiske og omstillingsparate!