Refleksion: ”Det giver mening at styrke en i forvejen god relation”

Sanne Hedegaard er socialrådgiver, tillids­repræsentant og netværksrådgiver i ­Specialgruppen for Børn og Unge, Aalborg Kommune.

Refleksion: ”Det giver mening at styrke en i forvejen god relation”

Foto: Lars Horn

Martin på fire år lider af spastisk lammelse, og hver anden weekend fra fredag til søndag kommer han i aflastning hos sin primærpædagog fra børnehaven. Martins mor får et pusterum og lidt alenetid sammen med storesøsteren. Mor kan trygt aflevere sin søn i aflastning hjemme hos pædagogen, fordi Martin er glad for og knyttet til pædagogen, og det giver mening at styrke en i forvejen god relation. Der er noget at bygge videre på – og der er ingen skiftende vagtplaner, som kommer på tværs af relationen.

Her i Aalborg lykkes vi ofte med at finde aflastning til børn med handicap i familiens netværk. Det er min erfaring, at det gør en stor forskel for barnet, at aflastningen kan foregå hos en person, som det i forvejen har en relation til. Det kan være bedsteforældrene, mors veninde, en pædagog eller lærer. Det kræver en opsøgende og afdækkende indsats i tæt dialog med den enkelte familie. Og det siger næsten sig selv, at det også kræver tid og fordybelse at finde frem til den rigtige løsning, så vi kan yde den optimale støtte, hjælp og omsorg til familien.

Som socialrådgivere ønsker vi at give den bedst mulige indsats til borgerne. Vi ønsker at lytte ordentligt, at oversætte lovgivningen og afgørelserne, så de bliver forståelige, så familierne oplever sig mødt. Og vi ønsker at give den rigtige helhedsorienterede indsats, som føles hjælpsom. Men rigtig mange steder mangler socialrådgivere tiden og rammerne til det. Jeg håber, at politikerne vil komme ud og se, hvordan virkeligheden ser ud fra praksis, så de træffer nogle bedre beslutninger for mennesker med handicap.