Psykiatrien skal løftes

Otte anbefalinger

44 organisationer på tværs af psykiatrien står sammen om anbefalinger til et løft af psykiatriområdet. Det er arbejdsgivere, personale, brugere, patienter og pårørende, som er blevet enige om otte indsatsområder for mennesker med psykisk sygdom.

Dansk Socialrådgiverforening er med, og næstformand Ditte Brøndum peger på nødvendigheden af et markant løft af hele psykiatri­området:

– Rigtigt mange mennesker er påvirkede af psykisk sygdom, alligevel har området i årevis været underprioriteret. De otte indsatsområder vil betyde et løft af psykiatrien, og den brede opbakning til psykiatriløftet er historisk.

De otte anbefalinger lyder i kort form:

  • Løft socialpsykiatrien, så borgere med behov for social støtte hurtigt modtager en fagligt specialiseret og tilstrækkelig indsats.
  • Løft behandlingspsykiatrien, så kvaliteten styrkes, og alle, der har behov, kan (for)blive indlagt.
  • Løft indsatsen for borgere med behov for en samlet misbrugsbehandling og psykiatrisk behandling.
  • Et løft, så alle berørt af psykisk sygdom oplever, at hjælpen er koordineret mellem sektorer.
  • Løft støtten til pårørende til mennesker ramt af psykisk sygdom.
  • Løft den tidlige og forebyggende indsats for alle borgere med psykisk sygdom.
  • Et løft, så alle børn, der har behov, får en systematisk og effektiv tidlig indsats.
  • Løft mulighederne for psykiatrisk forskning.

Anbefalingerne er afleveret til socialministeren og sundhedsministeren for at sætte skub i arbejdet med tiårsplanen for psykiatrien.

» Læs mere på psykiatrialliancen.dk/psykiatriloeftet