Nyheder

Den digitale revolution skal give bedre borgerservice

Fremtidens digitalisering rammer ikke kun industrien, men er også ved at finde vej til den offentlige sektor. Hvad betyder det for socialrådgivernes arbejde? Innovationschef Hanne Shapiro skitserer i dette interview både fordele og udfordringer og pointerer, at fagbevægelsen er afgørende for at sikre fokus på kvalitet frem for effektivisering.

09.03.2017

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste skal ske ud fra en helhedsvurdering

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste til forældre med handicappede børn skal ikke ske med udgangspunkt i den generelle undervisningspligt.

09.03.2017

Ny praksis kræver konkret vurdering af tilknytning til Danmark

Ankestyrelsens nye praksis omhandler danske statsborgere, som hverken opfylder opholdskravet eller har opnået arbejdstagerstatus i Danmark.

09.02.2017

Jobcentre: 10 års reformstorm

De kommunale jobcentre kan fejre 10 års fødselsdag i år. Det har været 10 års rutsjetur med reformpres, hård styring, politisk mistillid - og spirende anerkendelse af den helhedsorienterede indsats og nødvendigheden af socialrådgivernes faglighed, vurderer Dorte Caswell, forsker i socialt arbejde på beskæftigelsesområdet.

09.02.2017

Hård kritik af fusion mellem SFI og KORA

Den forestående fusion mellem forskningsinstitutterne KORA og SFI møder stærk kritik fra flere sider. Lovgrundlaget for fusionen truer den sociale grundforskning og kan skade indsatserne for socialt udsatte, advarer Dansk Socialrådgiverforening.

09.02.2017

Hyldest til velfærdsstaten

På grund af velfærdsstaten er min familie gennem fire generationer gået fra rendesten til (ud)dannelse.

09.02.2017

Hvor bevæger faget sig hen?

I anledning af 80-året for socialrådgiveruddannelsen er det oplagt at dvæle ved, hvor faget bevæger sig hen, og hvad vil det sige at være en kompetent socialrådgiver.

09.02.2017

Mig og mit arbejde: Steffen Friis

Steffen Friis er socialrådgiver i HK Østjyllands Arbejdsmiljøteam. HK er den fjerde fagforening, Steffen har arbejdet for, og han har tidligere været ansat på beskæftigelsesområdet i flere kommuner – både som konsulent og sagsbehandler. Steffen er 57 år og bor i Aarhus.

09.02.2017

Uddannelsen fylder 80 år

Socialrådgiveruddannelsen startede som et kort kursus i en kælder under et gammelt hospital. Men den var levedygtig og fylder nu 80 år.

09.02.2017

Systemet spænder ben for kontanthjælpsmodtageres jobmuligheder

Standardiserede indsatser og metoder kan ikke på en relevant måde møde den enkelte borgers behov, konkluderer forsker Sophie Danneris, der har fulgt 25 kontanthjælpsmodtagere i to år. Halvdelen af dem mistede en jobåbning på grund af rigide regler eller ventetid.

09.02.2017