LEDER: Nødvendig afdækning af det specialiserede socialområde

"Vi må som social­rådgivere holde fokus på, at specialiseret støtte kombineres med et helhedsblik på borgeren og skarp fokus på det gode liv."

Lige før jeg gik på sommerferie, var jeg til det første større fysiske møde længe, efter coronaen ramte. Og hvilket møde! Vi var samlet alle interesseorganisationer inden for det specialiserede socialområde, og vores ansigter lyste op i smil, mens socialministeren præsenterede regeringens beslutning om at afdække det specialiserede socialområde. Målet er at lave en specialeplanlægning, som vi kender det fra sundhedsområdet.

Siden kommunalreformen har rigtig mange handicaporganisationer set med bekymring på, at mange tilbud er lukket ned. Det har været svært at påvise, selv om mange af jer har peget på det samme. Man kunne måske sige sig selv, at en kommune ville få svært ved at dække deres borgeres behov, når behovene for støtte er vidt forskellige.

Det er ikke småting, som Socialministeriet skal afdække: Ministeriet skal undersøge, om der er blevet færre tilbud til borgere med en særlig funktionsnedsættelse. Om det samme tilbud skal dække meget forskellige typer af vanskeligheder – og om kommunerne har kompetencerne til det. Om socialrådgiverne er klædt på til at sagsbehandle de mange komplekse problemstillinger, som borgerne har. Om den støtte, som vi kan få fra VISO, er tilstrækkelig. Vi i DS skal byde ind i afdækningen med vores perspektiver på de udfordringer, vi ser – og ikke mindst komme med løsninger.

Vi ser regeringens startskud som et afgørende skridt hen imod at styrke området. Men vi må som socialrådgivere holde fokus på, at specialiseret støtte kombineres med et helhedsblik på borgeren og det gode liv. Vi hører fra mange af jer, der arbejder på området, at arbejdspresset og manglende egenkompetence gør det overordentligt vanskeligt at give borgerne det nærvær og den koordinering, der skal til for at være i et tillidsfuldt samarbejde – og det skal tages alvorligt i afdækningen.

For også på det specialiserede socialområde har vi som socialrådgivere en nøglerolle for at bidrage til, at borgerne får mulighed for at leve deres liv med mest mulig trivsel, glæde og tryghed.