REGIONSLEDER: brug din stemmme

"Det er nu, I har mulighed for at påvirke foreningens fremtid."

I år er det valgår i Dansk Socialrådgiverforening! Valg ved urafstemning til alle de politiske poster i foreningen: Formand, næstformand, regionsformænd og hovedbestyrelse. En enestående mulighed for alle medlemmer til at give deres mening til kende om, hvad de ønsker sig for og af deres fagforening i de kommende to år.

Den mulighed kan du benytte ved enten selv at stille op til en af de politiske poster i foreningen, på lige dét niveau, hvor du ønsker at øve indflydelse. Eller du kan benytte din demokratiske ret til at stemme på den eller dem, som du mener, vil repræsentere socialrådgiverne og vores fag og forening bedst i årene, der kommer.
Det gælder også lokalt, for der er også valg til bestyrelserne i vores tre regioner i DS. Der skal vælges mindst ti medlemmer til hver af de tre regionsbestyrelser, og det har stor betydning – ikke mindst for aktiviteterne i det område, hvor du bor.

Så lad dette være et opråb: Det er nu, I har mulighed for at påvirke foreningens fremtid. Hvilken retning skal vi gå? Hvilke mærkesager er vigtige i den kommende periode? Og hvem skal stå i spidsen for arbejdet? Prik til dine kollegaer og fagfæller rundt omkring. Gør dem opmærksom på valget. Ved de måske, at man kan se alle opstillede kandidater til urafstemningen på hjemmesiden socialraadgiverne.dk/valg – og i det valgtillæg, som er sendt ud med det blad, du sidder med i hånden? Du kan i ro og mag danne dig et overblik over, hvem du ønsker at stemme på.

Det er også muligt at deltage i fysiske og digitale valgmøder. Her kan du møde de opstillede kandidater og få svar på spørgsmål, som er vigtige, inden du sætter dine krydser. Hold øje med din indbakke, hvor du modtager en mail om valget den 14. september, hvor afstemningen åbner.

Vi vil rigtig gerne have, at så mange medlemmer som muligt deltager aktivt i valget.

Og til alle kandidater: Tak fordi I stiller jer til rådighed! Det er vigtigt og betydningsfuldt for vores forening og arbejdet her, at mange vil deltage i drøftelserne om, hvilken vej vi skal i Dansk Socialrådgiverforening.

Rigtig god valgkamp til alle!