Ny metode med samtaler og gavekort hjælper unge ud af stofmisbrug

Efter ni måneder var 50 procent af de unge i en ny behandlingsmetode ude af deres stofmisbrug, viser et forskningsprojekt gennemført i ni kommuner. Det er en markant højere behandlingseffekt, end der er fundet tidligere i tilsvarende undersøgelser, siger professor ved Center for Rusmiddelforskning, Mads Uffe Pedersen.

Motiverende samtale, kognitiv adfærdsterapi, påmindelser på SMS – og gavekort for at møde op.

Det er en del af en blanding, der har vist sig effektiv i behandlingen af unge stofbrugere, viser et stort forsøg i ni kommuner med 460 unge.

– Vi testede om forskellige samtaleteknikker kombineret med strukturelle elementer – som påmindelser og gavekort – gør en forskel. Og det gør det. Halvdelen af de unge, der har fået den mest effektive behandling, er stoffri ni måneder efter indskrivning. Det er en markant højere behandlingseffekt, end der er fundet tidligere i tilsvarende undersøgelser, siger professor Mads Uffe Pedersen.

Han er forskeren bag undersøgelsen af fire forskellige behandlingsmetoder rettet mod unge, der har et stofmisbrug. Undersøgelsen blev sat i gang tilbage i 2012, da den daværende regering vedtog den såkaldte Stofmisbrugspakke, og forskerne bag undersøgelsen identificerede metoder og elementer, der havde vist sig at være effektive i udlandet – og satte dem ind i en dansk sammenhæng. Det var blandt andet udredning, motiverende samtale, kognitiv adfærdsterapi, opfølgning, påmindelser på SMS og gavekort.

Dynamikken giver succes

Forskerne blandede elementerne på fire forskellige måder for at kunne teste, hvad der virkede. De unge, der sagde ja til behandling, blev så ved hjælp af lodtrækning fordelt på de fire grupper. En gruppe fik udredning og samtaler, en anden fik udredning, samtaler og gavekort, en tredje fik udredning, kontrakt, samtaler, opfølgning, statusbreve og påmindelser, mens den fjerde gruppe fik det hele: Udredning, kontrakt, samtaler, statusbreve, gavekort og påmindelser.

Og undersøgelsen viser klart, at det er i gruppe fire, at der for alvor er gode resultater at hente.

Her er flest unge, der gennemfører forløbet, flest, der er stoffri efter ni måneder – 50 procent af de unge var stoffri 9 måneder efter indskrivning – mod 33 procent samlet for de andre grupper. Og det er også denne blanding af elementer, der virker bedst i forhold til kriminelle stofbrugere. De unges kriminalitet blev i denne gruppe reduceret fra 20 procent til 6 procent mod 22 procent til 17 procent samlet for de andre grupper

– Man kan ikke pille enkelte elementer ud, for det er i høj grad dynamikken mellem dem, der er med til at sikre de gode resultater. For eksempel bliver ingen jo stoffri af et gavekort eller en påmindelse i sig selv, men det var noget af det, der fastholdt de unge i behandlingsforløbet. Og det havde betydning, for det var særligt mellem den sjette og den niende måned i behandlingsforløbet, at vi kunne se, at gruppen, der fik det hele, adskilte sig fra de andre, siger Mads Uffe Pedersen.

Han peger også på, at brug af en kontrakt mellem den unge og behandleren som udgangspunkt for behandlingsforløbet har vist sig effektiv.

– Kontrakten materialiserer det hele, så det bliver klart, hvad der skal arbejdes henimod. Det kan ændre sig undervejs, og det er helt okay. Pointen er, at man ved, hvor man startede, siger han.

Skepsis overfor ”Gavekort “

Mange af elementerne var kendte i forvejen, mens brug af gavekortene mødte skepsis flere steder.

– Vi mødte meget skepsis i forhold til gavekortet. Brugen af det har sågar været oppe i Folketinget, men også behandlere udenfor projektet, embeds- mænd og lokalpolitikere var skeptiske. Det var en moralsk tilgang i stil med: Skal vi nu belønne stofmisbrug? Men vores tilgang er, at belønning er bedre end straf. Vi siger: Vi tager dig alvorligt, og du tager dig selv alvorligt. Det vil vi gerne belønne. Og det viste sig jo også at virke positivt, siger professor Mads Uffe Pedersen.

Med afsæt i metoderne i undersøgelsen er Center for Rusmiddelforskning i fuld gang med at udvikle en behandlingsportal, hvor tekster og små instruktionsvideoer viser, hvordan metoderne kan bruges. Behandlingsportalen er målrettet socialarbejdere på professionsbachelorniveau.

– Vi påstår jo ikke, at det her er den eneste måde, man kan behandle stofmisbrug på. Men vi ved bare, at det her er effektivt, og vi vil gerne vise en metode, som vi ved, har virket, siger Mads Uffe Pedersen.

Læs hele undersøgelsen “Behandling af unge der misbruger stoffer. En undersøgelse af 4 behandlingsmetoders effekt” på Socialstyrelsen.dk


De fire behandlingsmetoder:

 • MI/KAT: 12 samtaler (MI, KAT), UngMap, TEM.
 • MI/KAT-G: 12 samtaler (MI, KAT), UngMap, TEM. G=Gavekort på en værdi af 200 DKK ved hvert andet fremmøde.
 • MI/KAT-O 12 samtaler (MI, KAT), UngMap, TEM. O=opfølgende behandling (3+3 måneder) Kontrakt, Statusbreve, Påmindelser
 • MI/KAT-GO 12 samtaler (MI, KAT), UngMap, TEM. G=Gavekort på en værdi af 200 DKK ved hvert andet fremmøde. O=opfølgende behandling (3+3 måneder) Kontrakt, Statusbreve, Påmindelser.
 1. MI: Motiverende samtale,
 2. KAT: Kognitiv adfærdsterapi,
 3. UngMap: Udredning,
 4. TEM: Trivsels- og Effekt Monitorerings-skemaet

Effekt af de 4 metoder

Væsentlige resultater for den såkaldte MI/KAT-GO- metode sammenholdt med de andre tre metoder:

 • 49 % af de unge fra MI/KAT-GO gennemførte primærbehandlingen – mod 37 % samlet for de andre grupper.
 • 50 % af de unge var stoffri 9 måneder efter indskrivning – mod 33 procent samlet for de andre grupper.
 • 38 % af de unge med psykiatrisk diagnose var stoffri 9 mdr. efter indskrivning mod 21 % samlet for de andre grupper.
 • De unges kriminalitet blev reduceret fra 20 % til 6 % mod 22 % til 17 % samlet for de andre grupper.