”Nu er jeg udfordret på en anden måde. Det er virkelig fedt”

Lise Stenbæk rykkede et skridt tættere på borgerne, da hun fik job som skolesocialrådgiver i Rudersdal – og det passer hende godt.

”Nu er jeg udfordret på en anden måde. Det er virkelig fedt”

Foto: Lisbeth Holten

Lise Stenbæk siger det flere gange: Det handler om at være tilgængelig. Når lærere, ledere, pædagoger og forældre møder socialrådgiverne på Aula eller støder på dem på gangene, så bliver det meget nemmere at gribe fat i dem. Og få vendt den lille bekymring, der kunne have vokset sig til et stort problem.

– Vi har for eksempel en del sager, hvor forældrene henvender sig, fordi deres barn er begyndt ikke at ville i skole. Så snakker jeg med forældrene om, at vi skal invitere skolen med ind, så der ikke kommer mere fravær eller yderligere skoleværing. Og måske skal jeg ind og afdække nærmere, hvad der er årsag til skolefraværet og holde samtaler med barnet. Måske skal Kristian tilbyde et forløb til forældrene, eller det kalder på en indsats fra skolens ressourcepædagog, som kan tage imod barnet om morgenen og hjælpe det ind i klassen.

Det er Lise Stenbæk og kollegaen Kristian Rohrberg, der er familiebehandler, som møder forældre og fagpersoner. De er en del af et team på seks forebyggende socialrådgivere og seks familiebehandlere, der er tilknyttet alle skoler, ungdomsuddannelser og dagtilbud i Rudersdal Kommune. Ordningen har fungeret siden begyndelsen af skoleåret 2020.

Åbne over for hjælp

De to fordeler rollerne mellem sig, også når det gælder de lidt tungere og mere komplekse familiebehandlingssager.

– Nogle gange er der bare brug for to til tre samtaler, men vi har også forløb, der har kørt siden november sidste år. Vi oplever, at familierne er åbne over for hjælpen, fordi sagen begynder hos os som et tilbud frem for en underretning. Det gør en forskel.
Lise Stenbæk oplever også, at det gør en stor forskel for samarbejdet med skoler og daginstitutioner, at hun ikke sidder på forvaltningen, men på skolen.
– Vi arbejder godt sammen i systemerne og også i forhold til andre samarbejdspartnere som sundhedsplejersker og PPR. Vi får ret tidligt koordineret hvem, der gør hvad, og ofte er det mig, som koordinerer sådan en tværfaglig indsats. Vi bidrager i høj grad ind i hinandens faglighed.

En del af tilbuddet

Efter 12 år som socialrådgiver i en forvaltning, hvor hun havde den undersøgende rolle, er Lise Stenbæk nu i højere grad en del af tilbuddet til borgerne.
– Det er nyt og udfordrende for mig, at jeg nu selv skal tage samtalerne med eksempelvis den unge pige, der er overvældet af krav fra skolen, forældrene er blevet skilt, og hun føler ikke, hun passer ind i fællesskabet – og måske er hun begyndt at selvskade. Så jeg skal kunne noget mere og andet som fagperson. Da jeg sad på forvaltningen, følte jeg mig meget sikker – nu er jeg udfordret på en anden måde. Det er faktisk virkelig fedt.


CV Lise Stenbæk

2020 – Forebyggende social­rådgiver på Skole- og dagtilbudsområdet, Rudersdal Kommune

2018 – 2020 Foranstaltningsteamet, Børn og Familie, Rudersdal Kommune

2016 – 2018 Borgercenter Børn og Unge Valby, Københavns Kommune

2011- 2016 Skole og Familie, det psykosociale team, Rudersdal Kommune

2008 – 2011 Familieteamet, Fredensborg Kommune

2008 Uddannet socialrådgiver