MIT ARGUMENT: Etniske minoritetsbørn overses

Af Jeppe Bülow Sørensen, socialrådgiver og projektleder i foreningen Grønlandske Børn i Aalborg

I indledningen til reformen ’Børnene Først’ står: ”Børns retssikkerhed skal prioriteres, og de skal opleve et børnevenligt system, der møder dem med en målrettet og sammenhængende indsats”.

Det virker dog til, at vigtige rettigheder for børn med etnisk minoritetsbaggrund, der bliver anbragt i danske plejefamilier eller institutioner, bliver glemt.

Disse børns ret til at kende deres kulturelle, sproglige og religiøse baggrund, som der står i FN’s børnekonventions § 30, bliver sjældent taget med i sagsbehandlingen. Og hvis den gør, er det oftest på sagsbehandlerens eller plejefamiliens eget initiativ. Det burde et land som Danmark kunne gøre bedre. Det har børnene fortjent!