LEDER: ’Tæt på Barnet’ viser vejen for børneområdet

"Vi sætter retning med konkrete og realistiske løsninger, der er blevet til i samarbejde og med fagligheden i centrum – til gavn for de børn, som har brug for vores indsats."

En statsministers nytårstale kan være mere eller mindre interessant. Men vi var mange socialrådgivere, der spidsede ørerne gevaldigt, da hovedtemaet for Mette Frederiksens tale viste sig at være de udsatte børn.

Bebudelsen af et stort regeringsudspil betød startskuddet på et stort arbejde i Dansk Socialrådgiverforening. På et samarbejde med vores socialrådgivere i ressourcegruppen på børneområdet, med interesseorganisationer og med de øvrige faglige organisationer. Det har været en nødvendig opgave at sikre, at vi som socialrådgivere er med til at forme fremtidens socialpolitik. Resultatet af det arbejde er udspillet ‘Tæt på Barnet’.

De sårbare børn og børn med handicap har brug for en særlig indsats. Der gøres et stort arbejde i dag. Men I, der arbejder på børneområdet, ved alt om de problemer, der præger området. I peger i høj grad på manglende tid, for mange sager og økonomisk pres som hindringer for det gode socialfaglige arbejde.

‘Tæt på Barnet’ er et opgør med de strukturer og rammer, der udgør hindringer. For vi deler overordnet regeringens ambition om, at børnene skal komme først.

Vores udspil tager afsæt i tre principper: Flere børn skal hjælpes tidligere og hurtigere, børn skal inddrages bedre og socialrådgiverne skal have tid til det sociale arbejde. Ud fra de principper har vi produceret forslag til både store og små ændringer i det nuværende system.

‘Tæt på Barnet’ gør mig stolt som formand for socialrådgiverne. Vi sætter retning med konkrete og realistiske løsninger, der er blevet til i samarbejde og med fagligheden i centrum – til gavn for de børn, som har brug for vores indsats.

‘Tæt på Barnet’ er en påmindelse om, hvor meningsfuldt socialrådgiverarbejdet er. At være med til at sikre trivsel, glæde og velfærd for sårbare børn er en af de vigtigste opgaver i vores samfund.