Guiden: Gode råd til at forebygge mobning

En ud af 10 socialrådgivere oplever mobning på arbejdspladsen. Guiden giver dig en række gode råd og redskaber til, hvordan du sammen med dine kolleger og ledelse kan forebygge mobning.

Guiden: Gode råd til at forebygge mobning

Sådan kan du være med til at forebygge og stoppe mobning

Mobning har alvorlige konsekvenser især for den mobbede, men også for arbejdspladsen som helhed. Derfor er det vigtigt at forebygge mobning, inden det udvikler sig.

 • Tal ikke bag om ryggen på dine kolleger eller ledere
 • Stop rygter og sladder
 • Sig fra over for mobning
 • Vær med i aktiviteter, der fremmer trivsel på arbejdspladsen

Hvis du er vidne til mobning:

 • Grib ind i situationen
 • Støt og lyt til den kollega, der føler sig mobbet
 • Gå til din tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant
 • Tal med din nærmeste leder

Hvis du føler dig mobbet:

 • Reager hurtigt og sig fra – gerne når der er kolleger til stede
 • Vær opmærksom på dine fysiske og psykiske reaktioner – og skriv dine oplevelser ned
 • Fortæl det til din leder
 • Gå til din tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant
 • Tal med dine familie og venner om det, du oplever
 • Brug arbejdspladsens tilbud om krisehjælp
 • Søg hjælp hos en psykolog eller læge

Kilder: Arbejdsmiljoweb.dk, NFA.dk, socialraadgiverne.dk og rapporten ”Socialrådgivernes psykiske arbejdsmiljø ­– stress, arbejdspres og muligheden for at levere kvalitet i arbejde”, COWI, Dansk Socialrådgiverforening, 2018.


Tag temperaturen på den psykologiske sikkerhed

Hvor stor er den psykologiske sikkerhed på din arbejdsplads? Vurder på en skala fra 1 til 10, hvor enig du er i følgende udsagn:

〈  〉 Når nogen laver fejl hos os, så bruges det ikke imod dem

〈  〉  Vi har let ved at løse og håndtere problemer i fællesskab

〈  〉 Vi afviser ikke andre, fordi de er forskellige fra os

〈  〉 Vi værdsætter og respekterer, når nogen prøver at gøre noget på en ny måde

〈  〉 Det er let for mig at bede om hjælp

〈  〉 Ingen vil bevidst handle på en måde, som undergraver min indsats

〈  〉 Mine unikke evner og talenter værdsættes og udnyttes

〈  〉 Punkterne er formuleret af arbejdsmiljøforsker Mille Mortensen med inspiration fra den amerikanske forsker Amy Edmondson

Kilde: ’Mere trivsel og kollegaskab’ Løsningskatalog 5’, Dansk Socialrådgiverforening.

Læs meresocialraadgiverne.dk/vi-forandrer


7 gode råd til arbejdspladsen

 • Kortlæg det psykiske arbejdsmiljø med det formål af forbedre det
 • Vær opmærksom på stressniveauet – hos den enkelte og i organisationen
 • Vær opmærksom på, om konflikter udspringer af dårlig planlægning af arbejdsopgaver og organisering
 • Vær bevidst om omgangstone og håndtering af uenigheder (er der en hård kultur, hvor man er efter hinanden, har en hård tone, er der meget konkurrence, lav respekt eller tolerance…)
 • Sørg for kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere om god feedback-kultur, kommunikation, konfliktløsning og forebyggelse af mobning
 • Sørg for god introduktion af nyansatte – de skal for eksempel kende de uskrevne regler
 • Sørg for, at alle kender og bruger arbejdspladsens retningslinjer mod mobning

Hvad er mobning?
Arbejdstilsynet definerer mobning således: ”Der er tale om mobning, når en eller flere personer i virksomheden regelmæssigt og over længere tid – eller gentagne gange på grov vis – udsætter en eller flere andre personer i virksomheden for krænkende handlinger. Handlingerne skal opfattes som nedværdigende af den eller de udsatte. De krænkende handlinger bliver dog først til mobning, når de personer, som de rettes mod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem.”

Kilde: Arbejdstilsynets vejledning: ’Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane’


Hotline – hvis du har brug for hjælp

 • Har du brug for hjælp om mobning på arbejdspladsen, kan du kontakte Arbejdstilsynets hotline om mobning på telefon 70 22 12 80. Du er anonym, når du kontakter hotlinen
 • Du kan også kontakte Dansk Socialrådgiverforening. Find din DS-region på socialraadgiverne.dk/kontakt