Guiden: Bliv klogere på dine ferie-rettigheder

Hvor meget ferie har du ret til, hvordan optjener du den, og hvornår kan du holde den? Få styr på dine rettigheder i forbindelse med ferie. Vi guider dig til et overblik.

Forstå den nye ferielov på 5 minutter

Vi zoomer ind på den nye ferielov, for selv om den snart har været gældende i to år, giver den stadig anledning til spørgsmål. Loven trådte
i kraft den 1. september 2020 og afløste den 80 år gamle ferielov, hvor vi har været vant til, at vi skulle optjene ferie, før vi kunne holde den.

Samtidighedsferie

Den helt store ændring fra den gamle til den nye ferielov er overgangen til samtidighedsferie, hvor vi tidligere har haft forskudt ferie. Men med den nye ferielov kan du holde din optjente ferie allerede måneden efter, at du har optjent den. Loven sikrer, at også nyansatte kan holde ferie med løn.

Feriedage

Hver måned optjener du 2,08 feriedage, og er de for eksempel optjent i januar, kan du holde dem allerede i februar. Over et år giver det 25 feriedage. Det samme gør sig gældende, hvis du er deltidsansat. Dog optjener du en forholdsmæssig del heraf svarende til din beskæftigelsesgrad.

Optjeningsåret

Du optjener ferie i perioden fra 1. september til 31. august. Tidligere fulgte optjeningsperioden kalenderåret fra 1. januar til 31.december. Optjeningsperioden er fortsat 12 måneder lige som under den gamle ferielov.

Ferieåret

Selvom du har 12 måneder til at optjene din ferie, kan du bruge ferien i længere tid. Mere præcist kan din optjente ferie holdes i en periode på 16 måneder – fra 1. september til 31. december året efter.


Kommune og region

For ansatte i kommuner og regioner gælder det, at ferien beregnes i timer i stedet for dage. Er du fuldtidsansat, optjener du 15,42 timers ferie for hver måneds ansættelse i ferieåret. I løbet af ferieåret optjener du i alt 185 timers ferie svarende til fem ugers ferie.

Overførsel af ferie

Feriedagene skal være holdt senest fire måneder efter, at ferieåret er slut. Det vil sige den 31. december. Hvis du ikke kan nå at holde alle feriedagene, kan du aftale med din arbejdsgiver at overføre højest fem ud af de 25 ferie­dage til den næste ferieafholdelsesperiode. Overførslen skal være aftalt skriftligt senest den 31. december.
» Læs mere på socialraadgiverne.dk/ferie

Ferie på forskud

Du har mulighed for at få ferie på forskud efter aftale med din arbejdsgiver, hvis du har ret til at optjene ferien inden for samme ferieår. Det gælder dog ikke din sjette ferieuge eller særlige feriedage, da disse er overenskomstreguleret (se boksen ’Din overenskomst sikrer dig 6 ugers ferie’).

Vær opmærksom på, at hvis du fratræder, inden din afholdte ferie på forskud er optjent, kan din arbejdsgiver direkte modregne værdien af din ferie på forskud i din tilgode­havende løn.

Placering af din ferie

Det er din arbejdsgiver, der bestemmer, hvornår du skal holde din ferie efter forhandling med dig. Din arbejdsgiver skal under hensyntagen til driften så vidt muligt imødekomme dit ønske om, hvornår ferien skal holdes. Lykkes det jer ikke at nå til enighed, er det i sidste ende din arbejdsgiver, der bestemmer. Hovedferie skal varsles mindst tre måneder før, og restferie skal varsles mindst en måned før.

Når sygdom rammer ferien

Hvis du er syg den dag, hvor du skulle gå på ferie, har du ret til at udskyde din ferie til et senere tidspunkt. Det er vigtigt, at du melder dig syg til din leder, som du normalt gør, når du er syg, og at du med­deler, at du ønsker at få ferien udskudt.
Det er vigtigt, at du sygemelder dig allerede på din første sygedag, hvis du fejler noget, der kan ende med at vare mere end fem dage. Fra sjettedagen har du nemlig ret til at få erstattet de feriedage, hvor du har været syg. Du har selv pligt til at indhente og betale for en lægeerklæring.
Når du bliver rask igen, skal du aftale med din leder, hvornår du kan holde din erstatningsferie.


Ferieberegner

Vil du have overblik over, hvordan du optjener og afvikler din ferie? Indtast datoerne for dine ønskede ferier i Dansk Socialrådgiverforenings ferieberegner og se, om du har nok feriedage på det tidspunkt, hvor du planlægger at holde ferie.
» Klik ind på ferieberegneren på socialraadgiverne.dk/ferieberegner