Forskeren: Socialrådgivere forholder sig kritisk til begrebet ’radikalisering’

Tidlig opsporing af tegn på radikalisering og risikoadfærd er kernen i forebyggelsesstrategien mod radikalisering. Derfor spiller socialrådgivere en central rolle i strategien, men de er kritiske overfor begrebet radikalisering, viser Gina Lydersens forskning.

Hvad er den vigtigste pointe fra din artikel?

At man kan se, hvordan høj-politiserede begreber kommer ind i socialt arbejde – eller ikke kommer ind. Det er centralt i min artikel, at begrebet radikalisering på en måde bliver afvist, eller i al fald bliver set kritisk på. Socialrådgivere forholder sig oftest kritisk reflekteret overfor strategier og begreber fra politisk hold. De overtager dem ikke bare, de forholder sig – og prøver at få det til at give mening i den kontekst, de sidder i.

Hvorfor forholder socialrådgiverne sig kritisk?

Flere af socialrådgiverne fortæller i min undersøgelse, at de er opmærksomme på radikalisering, men at problemer alene relateret til radikalisering ikke fylder nævneværdigt i deres daglige arbejde. Måske fordi radikalisering er et begreb, som umiddelbart er langt fra det, man normalt beskæftiger sig med som socialrådgiver. De problemer, man sidder med, er langt fra det, man umiddelbart forbinder med radikalisering. Som en siger i min artikel: ”Det begreb bruger vi ikke her”.

Hvad betyder det kritiske blik for den nationale strategi for tidlig opsporing af radikalisering?

Det er svært at sige, hvad den manglende bekendelse til begrebet betyder. Det kan jeg ikke sige entydigt med den forskning, jeg har lavet. Men man kunne jo forestille sig, at der er andre socialrådgivere, end dem i min forskning, der også forholder sig kritisk til begrebet. Og så står kernen i indsatsen for tidlig opsporing af radikalisering på usikker grund.

Hvad kan socialrådgivere bruge den viden til?

Det bliver lidt dobbelt, men de kan dels bruge det til fortsat at forholde sig kritisk refleksivt til de politiske strategier, der siver ned i praksis. Men at de samtidig har en opmærksomhed på, at de jo selv er med til at forme begreber og strategier, så de giver mening for dem – og kan omsættes.


Gina Søndergaard Lydersen, underviser og forsker primært i begrebsanalyser og socialt arbejde med unge og voksne i udsatte positioner. Gina er tilknyttet Forskningscenter for ledelse, organisation og samfund på VIA University College.

Læs hendes artikel i tidsskriftet Uden for Nummer, nr. 43.