Forskeren: Hvad betyder det for sagsbehandlingen, at man har alvorlige samtaler online?

Covid-19-nedlukningen har givet socialrådgiverne mindre kontakt til børnene – og udfordringer med at arbejde hjemme. Det viser en undersøgelse, som docent Frank Ebsen fra Københavns Professions­højskole har lavet sammen med lektor Mimi Petersen.

Forskeren: Hvad betyder det for sagsbehandlingen, at man har alvorlige samtaler online?

Hvad skal sådan en undersøgelse?

Den skal give et øjebliksbillede. Det interessante er, at vi nu har nogle metoder, der gør, at vi kan få at vide, hvordan socialrådgiverne har det, mens det sker. Det giver nogle andre data, end hvis vi først skulle sætte gang i en undersøgelse nu. Svarene er mere ufiltrerede – for eksempel har nogle af socialrådgiverne deres egne hjemsendte børn hjemme, og for nogle har det været en stressfaktor. Så vi har fået et ret reelt billede af udfordringerne.

Hvad, synes I, er det mest interessante i undersøgelsen?

Dels er der det rent faglige: Socialrådgiverne har haft mindre kontakt til børnene og familierne i det hele taget. I forhold til forældrene er paradokset, at de måske har samme kontakt, som de plejer, men nogle af familierne er faktisk hårdere ramt – og får man så fat i det?

Dels er der måden at arbejde på. Under nedlukningen arbejdede man alene og langt mere individuelt – og det betyder, at socialrådgiverne ofte selv skulle finde ud af, hvordan de bedst brugte de nye virtuelle medier som Zoom og Teams og Facetime. De skulle også finde ud af, hvad der var bedst på telefon, hvad der fungerede på Zoom – og om det måske var nødvendigt med en gåtur.

For det skulle jo så at sige omsættes til socialt arbejde: Hvordan laver jeg bedst en undersøgelse, en handleplan, en opfølgning på de her vilkår.

Hvad er det vigtigt at samle op på?

Nogle har oplevet hjemmearbejdet som en frihed, men de fleste har det givet mere usikkerhed. For man mangler faglig sparring.

Man skal kvalificere, hvordan og hvornår de her teknologier kan bruges hensigtsmæssigt. Hvilken betydning har det eksempelvis for sagsbehandlingen, hvis man har alvorlige samtaler online? For vi kommer helt sikkert til at bruge teknologierne i en eller anden kombination fremover.

Du er bekymret for, om man får samlet ordentligt op. Hvorfor?

Jeg er optaget af, hvor meget man som socialrådgiver kan se og forstå på Zoom eller Teams, når det handler om for eksempel seksuelt misbrug eller vold? Kan det lade sig gøre at udrede noget, når man i en periode ikke besøger barnet? Kan arbejdspladsen have en regel om, at man skal gå en tur? Og hvad sker der med retssikkerheden eksempelvis i forhold til forældrenes mulighed for at komme til orde? Så vi er nødt til at se grundigt på, hvad der virker i hvilke situationer – og især høre brugernes stemmer.


Læs undersøgelsen
”Socialrådgiveres erfaringer under Covid-19” på kp.dk. Søg på titlen og klik ind på ’nyheder’.


Om forskeren
Frank Ebsen
er docent i socialt arbejde på Københavns Professionshøjskole. Han har lavet undersøgelsen: ”Socialrådgiveres erfaringer under Covid-19” sammen med lektor Mimi Petersen.