Forskeren: ”De er forfulgt af deres fortid”

De kriminelle netværk væver sig ind i ikke-kriminelle netværk. Så det er rigtigt svært at forlade en bande, for man forlader også det, man er vokset op i, forklarer Mette-Louise Eskildsen Johansen på baggrund af sin forskning i bande-exit.

Hvad er særligt vigtige resultater?

Rapporten baserer sig på et forskningsprojekt, hvor jeg har kigget på bande-exit hos Østjyllands Politi og Aarhus Kommune, mens min tidligere forskning danner vigtig baggrundsviden.

Samlet er det vigtigste, at bande-exit er enormt komplekst. For selv om man tager folk ind i et exitprogram, skal man ikke regne med, at de bare forlader den tilværelse, som bandemiljøet har været en del af.

Nogle er involverede i gadebander, andre i mere etablerede bander. Gadebander er mere løst struktureret i bestemte boligområder, og det er unge og voksne mænd, der ofte er vokset op sammen. Det er mennesker, der kender hinanden, har samme netværk – og de kriminelle netværk væver sig ind i ikke­-kriminelle netværk. Så det er rigtigt svært at forlade en bande, for man forlader også det, man er vokset op i.

Hvad kan ellers være en udfordring?

At mange elementer fra et liv med banderne fortsætter, mens de er i exit – og efter, de har været i exit. De er forfulgt af deres fortid hele tiden, for eksempel kommer de fra en baggrund med meget vold – og den vold hjemsøger dem hele tiden.

PTSD, traumer, stress, angst er noget af det, de her mænd er plaget af. Samtidig hjemsøger fortiden dem i form af retssager. Det kan tage flere år, før man bliver stillet for retten. Så de kan risikere, at de er godt på vej med et liv uden for banden, og så skal de ind og afsone. Det kan ødelægge rigtig meget.

Hvad er socialrådgivernes rolle her?

De skal være klar på og dygtige til en virkelig håndholdt indsats. For eksempel skal man nogle gange handle hurtigt, fordi en person skal re-lokaliseres akut. Når personen så sidder kriseramt i et sommerhus, opleves det meget ensomt. Det øjeblik er ret sårbart, og en del rejser tilbage til miljøet.

Her skal socialrådgiveren være klar til at handle hurtigt på: Hvad skal der ske? Hvor kunne du tænke dig at bo? Det skal være et sted, der ikke er relateret til bander og med mulig­heder for beskæftigelse.

Socialrådgiveren har en vigtig rolle i at få andre aktører til at forstå den her målgruppe.

Hvordan kan rapportens bud bruges til at stoppe den aktuelle situation med banderelaterede skyderier og drab?

Først og fremmest kan man sige, at tilbuddet om bandeexit ikke entydigt kan stå som en løsning – men det er faktisk det eneste tilbud om hjælp, vi har. Så jeg vil hellere vende det om og sige: Vi kan ikke undvære det.


Mette-Louise Eskildsen Johansen, seniorforsker ved VIVE.
Hendes forskningsinteresser er forebyggelse af kriminalitet, vold og terror i miljøer, der er præget af ulighed og social udsathed.

Læs rapporten ’Bandeexit i Østjyllands Politi og Aarhus Kommune’ på vive.dk