Arbejdsmiljø: Flere kommuner rammer DS’ vejledende sagstal

Dansk Socialrådgiverforening har netop udsendt nye vejledende sagstal, så de passer med udviklingen på de ­kommunale myndighedsområder. Det sker på baggrund af en undersøgelse blandt 220 tillidsrepræsentanter fra i alt 522 arbejdspladser. Flere kommuner matcher DS’ vejledende sagstal, men mange steder er man stadig langt fra ”et forsvarligt sagstal”.

Tilbage i 2013, hvor Dansk Socialrådgiverforening (DS) senest lavede en undersøgelse af, hvor mange sager socialrådgiverne har ansvar for, var der 43 procent af arbejdspladserne, som overholdt de vejledende sagstal. I den nye undersøgelse er tallet steget til 62 procent.

Mads Bilstrup, formand for DS, siger om den positive udvikling:

– Vi er rigtig glade for, at Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal bliver brugt som et pejlemærke, der er med til at sætte fokus på vilkår og rammer for det sociale arbejde. Ofte er det vores tillidsrepræsentanter, som bringer de vejledende sagstal i spil over for ledelsen som det dialogreskab, de er tænkt som.

– Og det sker med jævne mellemrum, at der i kommunalpolitiske notater henvises til vores vejledende sagstal, når normeringer diskuteres i byrådssalen. Ligesom medierne har gjort dem til en målestok for socialrådgivernes arbejdsforhold, og nogle kommuner bruger DS’ vejledende sagstal til aktivt at rekruttere medarbejdere.

Han understreger, at der er mange arbejdspladser, hvor sagstallet er alt for højt.

– Træerne gror desværre ikke ind i himlen, når undersøgelsen viser, at der er meget stor forskel på, hvor mange sager socialrådgiverne sidder med – og at der er nogle, som med ansvar for over 100 sager er meget langt fra et forsvarligt sagstal for at kunne udføre et godt og fagligt kvalificeret stykke arbejde. Derfor er det vigtigt, at vi fortsætter med at bruge vores sagstal aktivt i dialogen om normeringer og kvalitet i sagsbehandlingen.

Mads Bilstrup understreger, at socialrådgivernes arbejdsvilkår hænger tæt sammen med deres mulighed for at hjælpe og støtte de mennesker, som har behov for det. Og han tilføjer, at DS’ arbejdsmiljøkampagne ’Tid til socialt arbejde’ også dokumenterede, at der er mange socialrådgivere, som har et alt for stort arbejdspres (se nedenfor).

Han henviser til, at DS’ hovedbestyrelse netop har besluttet at arbejde for at få de vejledende sagstal implementeret i lovgivningen – også gerne i forbindelse med Barnets Lov, som skal forhandles i løbet af efteråret.

Sagstal siden 2007

Dansk Socialrådgiverforening har siden 2007 udmeldt vejledende sagstal på flere af de kommunale myndighedsområder for at understøtte ledere og socialrådgivere i at organisere og strukturere det kommunale myndighedsarbejde med tilstrækkelige ressourcer. DS’ vejledende sagstal er løbende blevet justeret gennem årene i takt med udviklingen på de kommunale myndighedsområder.

Arbejdsmiljøkonsulent i DS, Elisabeth Huus Pedersen pointerer, at der er mange faktorer i arbejdssituationen, på arbejdspladsen og i omverdenen, der har indflydelse på, hvor mange sager en socialrådgiver kan have ansvar for. På samme måde kan sagernes sværhedsgrad og organiseringen af arbejdet have stor betydning.

– DS anbefaler eksempelvis, at socialrådgivere, der arbejder på nedsat tid eller har opgaver, som ikke er sagsarbejde, har færre sager. Det samme gælder for socialrådgivere, der deltager i efteruddannelse, er nyansatte eller nyuddannede.


Andel arbejdspladser, som overholder DS’ vejledende sagstal

Andelen af arbejdspladser, som følger DS’ anbefaling, er steget støt siden 2009. I 2009 var det knap en tredjedel, som overholdt DS’ vejledende sagstal, og i 2019 er det dobbelt så mange. Især fra 2013 til 2019 er der sket en positiv udvikling. Det fremgår af grafen, at i 2013 var der 43 procent af arbejdspladserne, der overholdt DS’ vejledende sagstal, mens det i den aktuelle undersøgelse fremgår, at hele 62 procent af arbejdspladserne nu overholder DS’ vejledende sagstal.

Kilde: ’Sagstal i kommunale forvaltninger – undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2020’.


Dialog om sagstal mindst en gang om året
Dansk Socialrådgiverforening anbefaler, at leder, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant mindst en gang årligt drøfter socialrådgivernes sagstal og muligheden for at styre graden af belastning i arbejdet.

Drøftelsen kan også dreje sig om de faktorer i arbejdet, der har betydning for kvalitet og effektivitet i sagsarbejdet, så der sker en løbende tilpasning af forholdet mellem arbejdsmængde, arbejdsindhold og vilkår for arbejdet. Drøftelserne er især vigtige i forbindelse med omorganiseringer.

DS’ vejledende sagstal kan ikke bruges som en facit­liste, men skal omsættes, så de passer til den konkrete arbejdsplads og de enkelte socialrådgivere.

socialraadgiverne.dk/sagstal kan du finde et notat, der indeholder alle de vejledende sagstal med uddybende forklaringer og nuanceringer samt en grundig indledning, der beskriver, hvordan Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal skal forstås og bruges.