Faglig viden og debat

Indholdstype

Kategori

Tale til Arbejdernes Internationale Kampdag, 1. maj 2022

(Det talte ord gælder)

01.05.2022

Tale til Arbejdernes Internationale Kampdag, 1. maj 2022

(Det talte ord gælder)

01.05.2022

Brug for flere hænder. Velfærden kræver fagprofessionelle med højkvalitetsuddannelse

Sikkerhedsnettet under de fleste danskeres liv er det velfærdssystem, som vi i Danmark har bygget op.

07.03.2022

Opråb til politikere: Børnene betaler den største pris for et liv i fattigdom

Mere end to et halvt år er gået, siden regeringen, SF, Enhedslisten og De Radikale skrev i deres fælles forståelsespapir, at de ville bekæmpe børnefattigdom og indføre en ny fattigdomsgrænse. Nu er forhandlingerne langt om længe i gang. På vegne af de børn og familier, som lever med fattigdommens konsekvenser, vil vi gerne sende en kraftig appel: Børn har ret til at blive beskyttet mod fattigdom i Danmark!

28.02.2022

Opråb fra fagforeningerne: Sådan løser vi corona- og klimakrisen socialt retfærdigt

Hvordan håndterer vi corona, klima og velfærd på én og samme tid? Og hvordan gør vi det socialt retfærdigt, så vi undgår, at regningen sendes videre til dem, der har mindst, og til lønmodtagerne i form af svækket velfærd, øget ulighed og voksende arbejdsløshed? Det er et af de vigtigste spørgsmål, som vi som samfund må forholde os til oven på et kaotisk coronaår.

29.03.2021

Socialrådgivere i fælles opråb: Der bør ydes samme støtte til børn med handikap uanset kommune

Tidspres og økonomi står desværre i vejen for, at kommuner kan give børn med handikap den hjælp, de skal have.

08.09.2020

Lad os sammen kræve rimelige arbejdsvilkår for alle, der arbejder med sårbare mennesker

Socialrådgivere har ansvar for deres egen sagsbehandling, men ikke for urimelige arbejdsvilkår og politikeres beslutninger.

14.06.2020

Alt for mange anbragte børn klarer ikke 9. klasse – det kan gøres bedre

Anbragte børn klarer sig dårligere uddannelsesmæssigt end andre børn, og 7 ud af 10 anbragte børn får ikke får sin 9. klasses afgangseksamen. Dette er desværre ikke overraskende, men rigtig ærgerligt.

11.06.2020

Unge kriminelle: Børn skal ikke kriminaliseres og straffes

Sårbare børn er taberne i det nye Ungdomskriminalitetsnævn. Der er nu gået et år, siden den såkaldte ungdomskriminalitetsreform trådte i kraft.

06.03.2020

Alt for mange anbragte børn bliver fattige og får ikke uddannelse

Selv om der er kommet fokus på tidlige indsatser, er der stadig for mange anbragte børn, der ikke er i trivsel. Derfor bør ministeren skaffe mere viden om, hvad der gør en anbringelse vellykket, og sikre en bedre indsats på tværs af det kommunale område.

11.12.2019

Socialrådgivere: Børnefattigdom er skabt af politikerne – ikke udlændinge

Politikerne misbruger udlændingepolitikken i debatten om børnefattigdom. Adskill diskussionerne, for ellers bliver hullerne i sikkerhedsnettet for store, skriver socialrådgivernes formand.

25.11.2019

Giv kommunerne større råderum til at løfte handicapområdet

Mennesker med handicap bliver mere udsatte, i takt med at kommunerne har svært ved at følge med økonomisk. Derfor skal der politisk handling til, mener foreninger.

01.11.2019